Gia hạn gói 30.000 tỷ đồng đến hết năm 2016

Cập nhật: 15:29 | 01/08/2016 Theo dõi KTCK trên

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư quy định gia hạn với các khách hàng là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc gói 30.000 tỷ đồng đến hết ngày 31-12-2016.

gia han goi 30000 ty dong den het nam 2016


Gói 30.000 tỷ đồng được gia hạn đến hết năm 2016


Theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15-5-2013 (Thông tư 11), việc giải ngân chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP của ngân hàng đối với khách hàng từ nguồn tái cấp vốn của NHNN kết thúc khi giải ngân hết số tiền tái cấp vốn khoảng 30.000 tỷ đồng kể từ ngày 1-6-2013.

Tuy nhiên, sau khi lắng nghe ý kiến phản ánh nguyện vọng của người dan, các chuyên gia, cũng như cân đối hài hòa lợi ích của người dân và Nhà nước, trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, NHNN ban hành Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29-7-2016 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 11.

Theo quy định tại thông tư mới, đối tượng gia hạn là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình.

Thời gian giải ngân của các ngân hàng từ nguồn tái cấp vốn của NHNN để cho vay hỗ trợ nhà ở được thực hiện tối đa đến hết ngày 31-12-2016 áp dụng đối với các khoản vay mà ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng với khách hàng trước gày 31-3-2016 và đã được các ngân hàng báo cáo NHNN tại báo cáo định kỳ số liệu đến ngày 10-5-2016.

Thông tư cũng quy định về việc xử lý đối với khoản giải ngân của các hợp đồng tín dụng ký trước ngày 31-3-2016 giữa ngân hàng với nhóm khách hàng cá nhân trong thời gian từ ngày 1-6-2016 đến ngày thông tư có hiệu lực.

Cụ thể, với các khoản giải ngân của ngân hàng trong thời gian từ ngày 1-6-2016 đến ngày thông tư này có hiệu lực được NHNN tái cấp vốn khi đáp ứng đủ các điều kiện là: Thuộc các hợp đồng tín dụng ký trước ngày 31-3-2016 với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình; thuộc các hợp đồng tín dụng đã được ngân hàng tổng hợp và báo cáo NHNN tại báo cáo định kỳ số liệu đến ngày 10-5-2016.

Ngân hàng áp dụng mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở do NHNN công bố hằng năm kể từ thời điểm giải ngân, nhưng không quá thời gian áp dụng mức lãi suất cho vay quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư 11.

Còn trong trường hợp ngân hàng đã thu nợ lãi lớn hơn mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở, ngân hàng thực hiện hoàn trả phần chênh lệch nợ lãi giữa mức lãi suất thực tế đã thu và mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở trong thời hạn không quá 2 tháng kể từ ngày thông từ này có hiệu lực thi hành hoặc bù trừ cho khách hàng chậm nhất vào 2 kỳ thu lãi gần nhất sau khi được NHNN tái cấp vốn.

Thông tư số 25/2016 /TT-NHNN của NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-8-2016 để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân.

Theo An ninh thủ đô

Tin liên quan
Tin cũ hơn
Xem thêm