FPT Telecom đặt mục tiêu doanh thu 11.814 tỷ trong năm 2020

Cập nhật: 16:07 | 25/02/2020

TBCKVN - Ngày 3/3 tới đây, CTCP Viễn thông FPT - FPT Telecom (UpCoM: FOX) sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020 để thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 và các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

fpt telecom dat muc tieu doanh thu 11814 ty trong nam 2020

Cựu MC VTV xin miễn nhiệm thành viên HĐQT VTVCab

fpt telecom dat muc tieu doanh thu 11814 ty trong nam 2020

Không công bố thông tin, Sông Đà 3 bị phạt 85 triệu đồng

Theo tài liệu Đại hội, năm 2020, Công ty đặt mục tiêu doanh thu là 11.814 tỷ đồng, tăng trưởng 13,6% so với năm 2019, trong đó doanh thu từ dịch vụ viễn thông là 11.150 tỷ đồng, tăng trưởng 13,9% và doanh thu từ dịch vụ nội dung số là 664 tỷ đồng, tăng trưởng 9,0%.

fpt telecom dat muc tieu doanh thu 11814 ty trong nam 2020

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế của Công ty là 2.022 tỷ đồng, tăng trưởng 11,8% so với năm 2019. EPS dự kiến đạt 4.900 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ chia cổ tức sẽ do ĐHĐCĐ quyết định.

Trong năm 2019, FPT Telecom ghi nhận tổng doanh thu 10.398 tỷ đồng, tăng trưởng 17,9% so với năm 2018 và bằng 104,2% kế hoạch đề ra; lợi nhuận trước thuế đạt 1.808 tỷ đồng, tăng trưởng 24,1% so với năm 2018 và hoàn thành 108,9% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.463 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 4.812 đồng/cổ phần.

Tổng tài sản của Công ty tính đến 31/12/2019 đạt 13.331 tỷ đồng, tăng 1.607 tỷ so với đầu năm do Công ty đẩy mạnh đầu tư, tăng cường sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng. Vốn chủ sở hữu đạt 5.023 tỷ đồng.

Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt là 1.000 đồng/cổ phần vào tháng 1/2020 và hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 2.262 tỷ đồng lên 2.488 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 từ lợi nhuận chưa phân phối theo Nghị quyết của ĐHCĐ.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/2, cổ phiếu FOX đứng tham chiếu 47.000 đồng/cổ phiếu; mức giá này so với thời điểm chốt phiên giao dịch ngày 11/2 đã tăng 5.000 đồng/cổ phiếu.

fpt telecom dat muc tieu doanh thu 11814 ty trong nam 2020

VNPT lên kế hoạch lãi hơn 5.000 tỷ trong năm 2020

fpt telecom dat muc tieu doanh thu 11814 ty trong nam 2020

"Sức khỏe" doanh nghiệp và câu chuyện đầu tư 2020

Minh Thuận