FPT Telecom báo lãi tăng 12% sau 9 tháng đầu năm

Cập nhật: 08:59 | 27/10/2020

CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom - Mã chứng khoán: FOX) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với cùng kỳ.

Ngành xi măng có “hưởng lợi” kép?

Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) báo lỗ hơn 60 tỷ đồng trong quý III

fpt telecom bao lai tang 12 sau 9 thang dau nam
FPT Telecom báo lãi tăng 12% sau 9 tháng đầu năm. (Ảnh minh họa)

Theo đó, tính riêng quý III doanh thu của công ty ghi nhận 2.895 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng nhẹ 5% đã đẩy lợi nhuận gộp công ty tăng trưởng 13% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.452 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế của công ty trong quý III đạt 419 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, FPT Telecom thu về 8.365 tỷ đồng doanh thu, trong đó 96% là doanh thu từ cung cấp dịch vụ, ngoài ra công ty còn có doanh thu từ hoạt động bán hàng. So với 9 tháng năm ngoái, doanh thu của FPT Telecom đã tăng 10%, chủ yếu do hoạt động cung cấp dịch vụ tăng trưởng.

Lợi nhuận trước thuế đạt 1.462 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ; Lợi nhuận sau thuế theo đó tăng 12% đạt 1.170 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm. Lãi ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.114 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.

fpt telecom bao lai tang 12 sau 9 thang dau nam
Nguồn: BCTC quý III của FOX

Được biết, năm 2020 doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 11.814 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 2.022 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 14% và 12% so với thực hiện năm 2019.

Như vậy, sau 9 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành 72% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Tính đến ngày 30/9/2020, tổng tài sản FPT Telecom đạt 13.766 tỷ đồng, tăng 435 tỷ đồng từ đầu kỳ. Trong đó, tiền gửi có kỳ hạn tăng 12% lên 4.671 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm từ 657 tỷ đồng đầu kỳ về 501 tỷ đồng do tồn kho hàng hóa và tồn kho nguyên vật liệu giảm.

Ngược lại, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 1,2 lần lên 285,4 tỷ đồng chủ yếu do khoản đầu tư dở dang vào công trình Trung tâm dữ liệu FPT Telecom Tân Thuận tăng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/10, cổ phiếu FOX dừng tại mức giá 51.100 đồng/cp.

Lâm Tuyền