FLC Faros miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Cập nhật: 16:30 | 02/10/2020 Theo dõi KTCK trên

Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (HOSE - Mã: ROS) đã miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc và Người phụ trách quản trị công ty đối với ông Nguyễn Thiện Phú kể từ ngày 30/9/2020.

flc faros mien nhiem pho tong giam doc
Ông Nguyễn Thiện Phú.

FLC Faros đã bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Thường trực Lê Tuấn Hùng làm Người phụ trách quản trị công ty thay cho ông Phú kể từ ngày 30/9/2020.

Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Thiện Phú sinh năm 1974, có trình độ Thạc sĩ Kế toán. Ông làm Phó Tổng Giám đốc tại FLC Faros từ tháng 7/2015 đến ngày 20/6/2019. Từ ngày 21/6/2019, ông Phú được bầu làm Thành viên HĐQT và bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc FLC Faros thay cho người tiền nhiệm là ông Đỗ Quang Lâm.

Ngày 7/4/2020, Chủ tịch HĐQT FLC Faros là ông Trịnh Văn Quyết từ nhiệm, ông Nguyễn Thiện Phú kiêm nhiệm chức Chủ tịch này.

Đến ngày 5/5/2020 khi FLC Faros tổ chức đại hội cổ đông thường niên, ông Phú xin từ nhiệm cả hai chức vụ Chủ tịch và Tổng Giám đốc. Ông chỉ còn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc cho tới ngày 30/9 thì tiếp tục từ nhiệm.

Người thay ông Phú làm Chủ tịch và Tổng Giám đốc FLC Faros tương ứng là bà Hương Trần Kiều Dung và ông Lê Thành Vinh - cả hai đều đồng thời là Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC.

Hồi tháng 7 vừa qua, ông Lê Thành Vinh đã từ nhiệm cả vị trí lãnh đạo tạo Tập đoàn FLC và FLC Faros. Ghế Tổng Giám đốc của FLC Faros hiện nay vẫn đang để trống.

Tập đoàn Thiên Long bổ nhiệm Phó TGĐ phát triển kinh doanh quốc tế

CTCP Tập đoàn Thiên Long (HOSE - Mã: TLG) vừa công bố nghị quyết bổ nhiệm ông Teo Hwee Beng đảm nhiệm chức vụ Phó ...

Ông Nguyễn Thanh Bình rời ghế Tổng Giám đốc Cao su Đà Nẵng từ ngày 1/11

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (HOSE - Mã chứng khoán: DRC) thông báo thay đổi nhân sự cao cấp.

Tập đoàn Hà Đô muốn bán ra toàn bộ cổ phiếu quỹ

Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HOSE - Mã chứng khoán: HDG – sàn HOSE) thông qua phương án bán toàn bộ cổ ...

Hoàng Hà