Eximbank vẫn chưa thể Đại hội đồng cổ đông

Cập nhật: 15:20 | 27/04/2021 Theo dõi KTCK trên

Mới đây nhất, vào hôm qua (26/4), Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã không thể tổ chức do gần 55% cổ đông không thông qua quy chế tiến hành đại hội. Vào năm ngoái, Eximbank từng 5 lần tổ chức đại hội bất thành với lý do dịch bệnh hay không đủ túc số tham dự.

eximbank van chua the dai hoi dong co dong
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: IEB)

Sáng nay (27/4), Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: IEB) tiếp tục tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trong cuộc họp hôm nay, một nội dung đáng chú ý được trình cổ đông thông qua là về việc việc điều chỉnh tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến hành họp ĐHĐCĐ.

Theo phương án điều chỉnh, tỷ lệ số cổ đông dự họp trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết để có thể tiến hành ĐHĐCĐ giảm từ 65% xuống 50%.

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành, tỷ lệ số cổ đông dự họp để có thể tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ lần 2 giảm từ 51% xuống 33%. Thông báo mời họp lần thứ 2 phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.

Trường hợp cuộc họp lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành, cuộc họp lần thứ 3 sẽ được tiến hành không phụ thuộc vào tỷ lệ cổ đông dự họp.

Đồng thời, HĐQT Eximbank cũng muốn điều chỉnh tỷ lệ tán thành để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ từ 65% xuống 50%.

Phương án điều trình được đề xuất trong bối cảnh ngân hàng liên tiếp tổ chức bất thành cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Mới đây nhất, vào hôm qua (26/4), ĐHĐCĐ năm 2020 đã không thể tổ chức do gần 55% cổ đông không thông qua quy chế tiến hành đại hội. Vào năm ngoái, Eximbank từng 5 lần tổ chức đại hội bất thành với lý do dịch bệnh hay không đủ túc số tham dự.

Tính đến 9h30', mới có 54 cổ đông tham dự với hơn 512 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ 41,65%. Theo điệu lệ của Eximbank, tỷ lệ tham dự phải đạt trên 65% để có thể tiến hành ĐHĐCĐ lần đầu tiên.

Đến 9h40', tỷ lệ tham dự không thay đổi, đại diện Eximbank đã công bố đại hội không đủ điều kiện tiến hành.

Như vậy, cả hai đại hội ngày 26 - 27/4 của Eximbank đều đã tổ chức bất thành.

Tới đây, Eximbank còn có một cuộc họp cổ đông bất thường. Ngày chốt quyền tham dự là ngày 14/5. Ngân hàng chưa công bố ngày họp cụ thể.

Đại hội đồng cổ đông Eximbank lại bất thành

Do không thông qua quy chế đại hội với tỷ lệ không đồng ý chiếm gần 55%, đại hội đồng cổ đông thường niên của ...

Mâu thuẫn giữa nhóm cổ đông và thành viên HĐQT, Eximbank vẫn đang 'rối như tơ vò'

Ngay trước ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông năm 2020 lần thứ 3, các cổ đông của Eximbank đã đưa ra kiến nghị ...

Lãi suất tiết kiệm Eximbank mới nhất tháng 4/2021

Tháng 4/2021, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vẫn được giữ nguyên so với ...

Anh Khôi