Dự án De Lagi của Năm Bảy Bảy dự kiến tăng vốn đầu tư lên hơn 11.000 tỷ đồng

Cập nhật: 11:03 | 05/04/2024 Theo dõi KTCK trên

Năm Bảy Bảy sẽ trình cổ đông kế hoạch phê duyệt tổng mức đầu tư tối đa khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp với Khu dân cư De Lagi tại tỉnh Bình Thuận là 11.800 tỷ đồng.

Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội tổ chức ngày 24/4 tại TP. Hồ Chí Minh. Trong năm 2024, Năm Bảy Bảy đặt kế hoạch doanh thu 640 tỷ đồng, giảm 3,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 18 tỷ đồng, tăng 15,5 lần so với thực hiện trong năm 2023.

Về định hướng kinh doanh trong năm 2024, Ban lãnh đạo Năm Bảy Bảy dự báo thị trường bất động sản năm 2024 sẽ khó hồi phục trong ngắn hạn, vì vậy đưa ra kế hoạch chiến lược bao gồm:

Về tài chính, xây dựng được kế hoạch tài chính chặt chẽ, lập nhiều phương án tài chính dự phòng phù hợp với từng tình huống diễn biến của thị trường; tiếp tục thực hiện tái cấu trúc tài chính theo hướng giảm dần tỷ trọng nợ vay đảm bảo an toàn tài chính, đồng thời tìm nguồn vốn tín dụng mới với lãi suất thấp để sử dụng.

Về phát triển dự án, sản phẩm, đảm bảo tiến độ thi công đối với các dự án trọng điểm như dự án Khu dân cư Sơn Tịnh. Đồng thời triển khai đầu tư xây dựng các dự án mới như NBB II, NBB Garden III và dự án De Lagi; đẩy nhanh tiến độ bồi thường và hoàn thiện thủ tục pháp lý các dự án hiện hữu để triển khai đầu tư hoặc tìm đối tác hợp tác đầu tư khi cần thiết ..

Về chính sách phân phối lợi nhuận, Năm Bảy Bảy trình cổ đông không trả cổ tức năm 2023 và năm 2024. Ngoài ra, Năm Bảy Bảy cũng trình cổ đông kế hoạch phê duyệt tổng mức đầu tư tối đa khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp với Khu dân cư De Lagi tại tỉnh Bình Thuận là 11.800 tỷ đồng.

Năm Bảy Bảy đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần 2 thành công.
Năm Bảy Bảy vừa công bố tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Lý giải việc điều chỉnh, Năm Bảy Bảy cho biết trong quá trình đầu tư, việc thay đổi, điều chỉnh của các quy định luật pháp, thủ tục hành chính của Nhà nước làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, buộc Công ty phải liên tục điều chỉnh định mức, đơn giá xây dựng, làm thay đổi quy mô và tổng mức đầu tư của các dự án.

Được biết, trong Báo cáo thường niên năm 2022 công bố ngày 14/4/2023, Năm Bảy Bảy cho biết dự án De Lagi có quy mô 124,53 ha, vốn đầu tư 2.726 tỷ đồng và triển khai từ năm 2017 đến năm 2024.

Và một điểm chú ý cuối cùng, Năm Bảy Bảy trình cổ đông cho phép Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ CHí Minh (HOSE: CII) mua cổ phiếu NBB từ Công ty CP Xây dựng Hạ tầng CII (Công ty con của CII) mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Theo đó, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh sẽ mua 12.037.100 cổ phiếu NBB (12% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) từ Xây dựng Hạ tầng CII. Trước đó, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh vừa thông qua việc nâng sở hữu lên tối đa 79,8% vốn tại Năm Bảy Bảy.

Được biết, tại thời điểm 31/12/2023, CII đang sở hữu trực tiếp 37,52% vốn điều lệ tại Công ty Năm Bảy Bảy, đồng thời sở hữu quyền biểu quyết là 49,54% tại Công ty Năm Bảy Bảy, hạch toán là khoản đầu tư vào Công ty liên kết.

Đang vay nợ 3.640 tỷ, Năm Bảy Bảy vẫn cầm cố tài sản để vay thêm tiền

Đầu tư Năm Bảy Bảy vừa công bố thông tin về phương án thế chấp tài sản của công ty thành viên để đảo bảo cho nghĩa vụ tài chính liên quan đến một khoản vay tại ngân hàng.

Cụ thể, tài sản thế chấp bao gồm quyền sử dụng đất tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP HCM; quyền sử dụng đất tại phường 16, quận 8, TP HCM; toàn bộ tài sản và quyền tài sản phát sinh từ dự án Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi; cùng số dư và quyền tài sản phát sinh trên tài khoản công ty tại một ngân hàng.

Trong thời gian vừa qua, cơ cấu cổ đông cùng nguồn vốn của NBB là điều được rất nhiều cổ đông quan tâm. Bởi Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã CII) đã nâng sở hữu tối đa lên 79,8% vốn tại Năm Bảy Bảy. Trong đó, CII sở hữu trực tiếp 37,52% vốn điều lệ, đồng thời sở hữu 49,54% quyền biểu quyết tại NBB tại cuối năm 2023. Sau đó công ty đã tăng lượng sở hữu tại đây.

Về tình hình kinh doanh, tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Công ty ghi nhận lãi sau thuế 1,1 tỷ đồng. Trước khi kiểm toán, doanh nghiệp báo lãi hơn 8 tỷ đồng.

Theo giải trình của NBB, lãi sau thuế sau kiểm toán giảm 87% là do chi phí quản lý tăng 1,1 tỷ và chi phí khác tăng 5,8 tỷ (trích lãi chậm nộp thuế).

Theo báo cáo kiểm toán năm 2023, Năm Bảy Bảy ghi nhận doanh thu thuần 293 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ, trong đó chiếm chủ yếu là doanh thu bất động sản (257 tỷ đồng). Biên lãi gộp giảm từ 48,6% ở năm 2022 về mức 35,7% trong năm 2023.

Tài sản của Năm Bảy Bảy tại 31/12/2023 là 6.910 tỷ đồng, tăng khoảng 8% so với đầu năm, chủ yếu do tăng khoản phải thu từ một số hợp đồng liên quan đến Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII). Tồn kho bất động sản của Năm Bảy Bảy là 1.578 tỷ đồng, phần lớn là chi phí dở dang tập trung tại dự án De Lagi (845 tỷ) và khu dân cư Sơn Tịnh (605 tỷ). Danh mục dở dang dài hạn ghi nhận 1.654 tỷ đồng, tập trung tại hai dự án Năm Bảy Bảy Garden II và III. Nợ phải trả tính đến cuối kỳ tăng khoảng 11% so với đầu năm, lên thành 5.089 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính của Năm Bảy Bảy chiếm khoảng 72% tổng dư nợ (3.640 tỷ đồng).

Nhìn ra tiềm năng, CII muốn tăng mạnh sở hữu tại Năm Bảy Bảy

Nhìn ra tiềm năng hưởng lợi từ Luật Đất đai sửa đổi mới được thông qua và dự án De Lagi được phê duyệt vào ...

Năm Bảy Bảy (NBB) hưởng lợi từ Luật Đất đai sửa đổi, nhóm CII muốn giành quyền chi phối

Quyết định mua thêm 5 triệu cổ phiếu NBB được CII đưa ra trên cơ sở đánh giá các cơ hội mà Luật Đất đai ...

CII chuyển phần hợp tác đầu tư dự án 1.700 tỷ đồng tại Quảng Ngãi cho công ty con

Theo hợp đồng đầu tư giữa CII và Năm Bảy Bảy, CII được phân chia lợi nhuận với tỷ lệ 13%/năm tính trên số tiền ...

Tiểu Vy