Dòng tiền kinh doanh âm triền miên, Yeah1 (YEG) vẫn muốn tăng vốn khủng

Cập nhật: 09:47 | 24/05/2022 Theo dõi KTCK trên

CTCP Tập đoàn Yeah1 (HOSE – Mã: YEG) vừa công bố tài liệu họp ĐHCĐ với nhiều nội dung đáng chú ý gồm kế hoạch kinh doanh và tăng vốn trong năm 2022.

4153-yeg1
CTCP Tập đoàn Yeah1 (mã chứng khoán YEG - sàn HOSE).

Dòng tiền YEG liên tục âm kéo dài

Về kế hoạch kinh doanh, YEG đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 588 tỷ đồng; lãi sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 24,7 tỷ đồng, tương ứng giảm 45,5% và tăng 24,7% so với thực hiện năm 2021.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, YEG bỏ ngỏ về kế hoạch chia cổ tức năm 2021 cũng như năm 2022.

Đáng chú ý, HĐQT YEG cũng dự trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số lượng cổ phiếu chào bán tối đa là 78,6 triệu cổ phiếu với giá chào bán dự là 10.000 đồng/cp. Sau khi hoàn tất đợt chào bán, vốn điều lệ của YEG dự kiến sẽ tăng từ 313 tỷ đồng lên 1.099 tỷ đồng.

Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian thực hiện là trong năm 2022 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Về tình hình kinh doanh quý I/2022, YEG ghi nhận doanh thu giảm 77% còn gần 68 tỷ đồng; lãi sau thuế đạt 840 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 53 tỷ đồng.

4110-yeg
Cơ cấu lợi nhuận khác của YEG trong quý I/2022.

Xét về dòng tiền, trong quý I/2022, dòng tiền kinh doanh chính âm 158,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 0,9 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 273,2 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 111,9 tỷ đồng.

Được biết, kể từ khi niêm yết năm 2018 tới nay, chưa năm nào YEG tạo ra dòng tiền dương mà liên tục âm kéo dài. Cụ thể, năm 2018 âm 287 tỷ đồng, năm 2019 âm 41 tỷ đồng, năm 2020 âm 428 tỷ đồng và năm 2021 âm 88 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của YEG giảm 12% so với đầu năm về 1.208,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 777,7 tỷ đồng, chiếm 64,4% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 162,3 tỷ đồng, chiếm 13,4% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 133,3 tỷ đồng, chiếm 11% tổng tài sản và các tài sản khác.

Tránh được án hủy niêm yết và ra khỏi diện bị kiểm soát

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố quyết định đưa cổ phiếu YEG của CTCP Tập đoàn Yeah1 ra khỏi diện chứng khoán bị kiểm soát từ ngày 15/4/2022.

Lý do đưa ra bởi lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là 19,79 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là 20,54 tỷ đồng căn cứ theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021, lợi nhuận sau thuế (LNST) công ty mẹ Yeah1 năm 2021 là 19,79 tỷ đồng và LNST chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là 20,54 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh như trên, cổ phiếu YEG đã thuộc diện chứng khoán được ra khỏi diện kiểm soát theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, HOSE đã quyết định chuyển cổ phiếu của YEG từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 12/4/2021 do LNST của công ty mẹ năm 2019 âm 385,33 tỷ đồng; LNST của công ty mẹ năm 2020 âm 181,59 tỷ đồng và lợi LNST chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 âm 219,28 tỷ đồng.

SSI Research: Cổ phiếu ngành dược được coi là "hầm trú ẩn" an toàn cho nhà đầu tư

Các công ty dược niêm yết của Việt Nam với cơ cấu cổ đông hợp nhất, tỷ lệ thả nổi thấp và được các nhà ...

Duy trì khuyến nghị mua cổ phiếu MWG với giá mục tiêu 160.000 đồng/cp

Công ty chứng khoán Agribank – Agriseco vừa đửaa báo cáo cập nhật cho CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE - Mã: ...

Cổ phiếu ngân hàng “đỏ lửa” phiên đầu tuần, STB tiêu cực nhất

Phiên giao dịch đầu tuần (23/5/2022) ghi nhận có tới 23 cổ phiếu ngân hàng giảm giá, 2 mã đứng giá tham chiếu và chỉ ...

Khánh Vân