Đơn vị trúng Gói thầu số 2 tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Nha Trang - Phan Thiết?

Cập nhật: 15:29 | 24/06/2019

TBCKVN - Ernst & Young Solution sẽ là nhà thầu thực hiện Tư vấn giao dịch triển khai các dự án thành phần đoạn Nha Trang – Cam Lâm, Cam Lâm – Vĩnh Hảo và Vĩnh Hảo – Phan Thiết (thuộc Gói thầu số 2) theo hình thức PPP thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

don vi trung goi thau so 2 tuyen cao toc bac nam doan nha trang phan thiet

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu lựa chọn nhà thầu cho dự án cao tốc Bắc Nam

don vi trung goi thau so 2 tuyen cao toc bac nam doan nha trang phan thiet

Dự án cao tốc Bắc - Nam: Cơ hội nào cho nhà đầu tư nội?

don vi trung goi thau so 2 tuyen cao toc bac nam doan nha trang phan thiet

Ngày 10/05: Sơ tuyển tiểu dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Bộ Giao thông Vận tải vừa ký Quyết định số 1184/QĐ – BGTVT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: Tư vấn giao dịch triển khai các dự án thành phần đoạn Nha Trang – Cam Lâm, Cam Lâm – Vĩnh Hảo và Vĩnh Hảo – Phan Thiết theo hình thức PPP thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Theo đó, đơn vị tư vấn được chọn trúng thầu là Ernst & Young Solution, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng là 16 tháng.

don vi trung goi thau so 2 tuyen cao toc bac nam doan nha trang phan thiet

Theo đó, Ernst & Young sẽ có trách nhiệm hỗ trợ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công tác chuẩn bị dự án, thực hiện các nghiên cứu bổ sung cho các dự án thành phần đoạn Nha Trang – Cam Lâm, Cam Lâm – Vĩnh Hảo và Vĩnh Hảo – Phan Thiết; rà soát khung pháp lý, thể chế; tiến hành các khảo sát/đếm xe và dự báo kinh tế - xã hội liên quan làm cơ sở cho việc xây dựng dự báo lưu lượng của hành lang vận tải; phân tích tính khả thi tài chính; đánh giá rủi ro và xây dựng cơ chế phân bổ rủi ro; đánh giá phần hỗ trợ Nhà nước đối với dự án.

Bên cạnh đó, đơn vị sẽ phải xây dựng bộ tài liệu phục vụ công tác lựa chọn nhà đầu tư; tham vấn các nhà đầu tư, tổ chức tín dụng; hỗ trợ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đánh giá hồ sơ dự thầu và lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán với Nhà đầu tư được lựa chọn; hoàn thiện các thủ tục cần thiết và ký kết hợp đồng dự án và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Dự án đầu tư công trình đường bộ cao tốc đoạn Nha Trang - Cam Lâm được đầu tư theo hình thức PPP, loại hợp đồng BOT được triển khai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; có chiều dài 49,5 km; tổng mức đầu tư 7.615 tỷ đồng, trong đó vốn tư nhân là 2.557 tỷ đồng, phần hỗ trợ của Nhà nước khoảng 5.058 tỷ đồng; thời gian hoàn vốn 17 năm 9 tháng.

Dự án đầu tư công trình đường bộ cao tốc đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo, hình thức PPP, loại hợp đồng BOT; được triển khai trên địa bàn 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận; chiều dài khoảng 78,5 km; tổng mức đầu tư 13.687 tỷ đồng, trong đó vốn tư nhân là 4.376 tỷ đồng, vốn đầu tư nhà nước là 9.311 tỷ đồng; thời gian hoàn vốn khoảng 18 năm 10 tháng.

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết theo hình thức PPP, hợp đồng BOT triển khai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; chiều dài khoảng 101 km; tổng mức đầu tư là 11.603,32 tỷ đồng trong đó nguồn vốn tư nhân là 7.719,82 tỷ đồng, vốn đầu tư Nhà nước là 3.883,50 tỷ đồng; thời gian hoàn vốn khoảng 18 năm 2 tháng.

Đường cao tốc Nha Trang – Phan Thiết dài 235 km, có điểm đầu tuyến là địa điểm giao với đường tỉnh 65-22 địa phận xã Diên Thọ, Khánh Hòa và điểm cuối tuyến nằm trên quốc lộ 1A đi Ba Bàu khu vực phía Nam khu đô thị Ngã Hai và khu công nghiệp Hàm Kiệm, tỉnh Bình Thuận, nối với đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết.

Tuyến đường đi qua địa bàn các xã, thị trấn: Diên Thọ, Diên Tân, Suối Tiên (huyện Diên Khánh), Suối Cát, Suối Tân, Sơn Tân, Cam Phước Tây (huyện Cam Lâm), Cam Phước Đông (thành phố Cam Ranh) của tỉnh Khánh Hòa; Phước Thành, Phước Trung (huyện Bác Ái), Nhơn Sơn (huyện Ninh Sơn); Phước Sơn, Phước Vinh, Phước Thái, Phước Hữu (huyện Ninh Phước), Nhị Hà (huyện Thuận Nam) của tỉnh Ninh Thuận; Vĩnh Tân, Vĩnh Hảo, Phú Lạc, Phong Phú (huyện Tuy Phong), Phan Hòa, Phan Hiệp, Hải Ninh, Phan Thanh, thị trấn Lương Sơn, Sông Bình, Sông Lũy, quận Bình Tân (huyện Bắc Bình), Hồng Liêm, Hồng Sơn, Hàm Đức, thị trấn Phú Long (huyện Hàm Thuận Bắc) của tỉnh Bình Thuận.

Yến Thanh