• Samsung đầu tư 960 tỷ đồng vào DNP Water

    Samsung đầu tư 960 tỷ đồng vào DNP Water

    Ông Vũ Đình Độ, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty DNP Holding cho biết, với sự tham gia của Samsung, DNP Water sẽ có thêm không chỉ nguồn lực tài chính mà còn kỹ thuật, công nghệ, quản trị dự án, kinh nghiệm chính sách, thương hiệu…
    22:06 | 30/06/2022
|< < 1 2 3 > >|