Doanh thu Nhiệt điện Phả Lại giảm một nửa trong quý đầu năm 2021

Cập nhật: 09:41 | 15/04/2021 Theo dõi KTCK trên

CTCP Nhiệt điện Phả Lại (Mã: PPC) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2021, ghi nhận doanh thu giảm hơn một nửa do sản lượng điện sản xuất nhưng doanh nghiệp vẫn ghi nhuận lợi nhuận tăng trưởng.

“Huyền thoại” một thời Vodka Hà Nội tiếp tục báo lỗ trong quý I, lỗ lũy kế đã lên 445 tỷ đồng

Nhiệt điện Hải Phòng báo lỗ 11 tỷ đồng trong quý I

doanh thu nhiet dien pha lai giam mot nua trong quy dau nam 2021
Nguồn: Tổng hợp từ BCTC quý I/2021 của PPC.

Cụ thể, doanh thu của Nhiệt điện Phả Lại trong quý I/2021 sụt giảm 52% so với cùng kỳ năm ngoái về 1.079 tỷ đồng.

Quý đầu năm, giá vốn hàng bán giảm 49%, mức giảm ít hơn doanh thu nên lợi nhuận gộp giảm mạnh 82% về 30 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó còn 2,7% so với 7,5% cùng kỳ.

Doanh thu từ hoạt động tài chính ghi nhận 119 tỷ đồng, gấp gần 6 lần cùng kỳ nhờ nhận được từ khoản cổ tức 97 tỷ đồng của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (Mã: HND).

Chi phí tài chính âm 22 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận 1 tỷ do công ty ghi nhận hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư.

Nhờ doanh thu tài chính đột biến và khoản hoàn nhập chi phí dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh nên cả quý I, Nhiệt điện Phả Lại báo lãi sau thuế tăng 2% lên 138 tỷ đồng.

Nhiệt điện Phả Lại giải trình, sản lượng điện sản xuất quý I/2021 đạt 849,66 triệu kWh, thấp hơn 891 triệu kWh so với cùng kỳ, nên doanh thu bán điện thấp, kéo lợi nhuận gộp thấp.

Như vậy, tính đến hết quý I, Nhiệt điện Phả Lại đã thực hiện 19% kế hoạch doanh thu năm và 43% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Tại thời điểm 31/3/2021, tổng tài sản của Nhiệt điện Phả Lại gần 6.716 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tiền gửi có kỳ hạn khoảng 1.687 tỷ đồng, giảm 100 tỷ đồng, chiếm 1/4 tổng tài sản. Các khoản phải thu ngắn hạn đã giảm 513 tỷ đồng về còn 1.233 tỷ đồng so với đầu năm.

Về nguồn vốn, nợ phải trả hơn 478 tỷ đồng, đã giảm 36% so với đầu năm, hoàn toàn là nợ ngắn hạn, chiếm 7% tổng nguồn vốn. Công ty không sử dụng nợ đi vay.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2021, Nhiệt điện Phả Lại dự kiến tổng doanh thu là 5.658,11 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 414,59 tỷ đồng. Như vậy, ước tính lợi nhuận sẽ giảm mạnh 65,8% so với thực hiện trong năm 2020. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng dự kiến cổ tức năm 2021 tỷ lệ 15%.

Doanh nghiệp cho biết, sản lượng điện sản xuất và sản lượng điện hợp đồng được giao năm 2021 là rất thấp, sẽ gây khó khăn trong quá trình vận hành cũng như kết quả kinh doanh của công ty.

Thu Thủy