• Nguồn thu từ đất đai cho ngân sách đã tăng đáng kể 5 năm qua

    Nguồn thu từ đất đai cho ngân sách đã tăng đáng kể 5 năm qua

    Theo báo cáo vừa được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà gửi đến Quốc hội, nguồn thu từ đất (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp) cho ngân sách đã tăng đáng kể qua các năm.
    11:07 | 20/10/2020
|< < 1 2 3 > >|