• Tiếp tục siết tín dụng đối với nhà đầu tư bất động sản thời sốt đất

    Tiếp tục siết tín dụng đối với nhà đầu tư bất động sản thời sốt đất

    Tín dụng bất động sản thời gian qua đã được Nhân hàng Nhà nước kiểm soát chặt chẽ; tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản tiếp tục xu hướng giảm (năm 2018 là 26,76%; năm 2019 là 21,53%) và giảm mạnh trong năm 2020 (9,97%). Trong năm 2021, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm soát chặt chẽ, điều hành một cách chủ động, linh hoạt để tín dụng bất động sản tăng trưởng lành mạnh, bền vững,
    10:34 | 14/04/2021
|< < 1 2 3 > >|