Doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được hỗ trợ tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

Cập nhật: 16:34 | 23/05/2022 Theo dõi KTCK trên

Bộ Kế hoạch & Đầu tư vừa ban hành Thông tư 06/2022 hướng dẫn một số điều của Nghị định 80/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông tư sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 25/6/2022.

2331-doanh-nghiep-vua-va-nho
Doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được hỗ trợ tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị (Ảnh minh họa)

Theo Thông tư 06/2022, doanh nghiệp vừa và nhỏ được hỗ trợ tư vấn, phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Thông tư hướng dẫn tổ chức hỗ trợ ưu tiên bố trí kinh phí để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ, doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp xã hội. Cơ quan hỗ trợ căn cứ quy định Nghị định số 80/2021 để lựa chọn tiêu chí xác định quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa, đảm bảo doanh nghiệp được hưởng mức hỗ trợ có lợi nhất.

Thông tư cũng hướng dẫn doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể đề xuất nhiều nội dung hỗ trợ trong một hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ. Tuy nhiên, tại cùng một thời điểm với cùng một nội dung hỗ trợ, doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ được gửi đến một cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng không bị hạn chế số lần hỗ trợ hoặc số lượng hợp đồng hỗ trợ đối với các nội dung hỗ trợ quy định tính theo triệu đồng/năm/doanh nghiệp hoặc triệu đồng/năm nhưng phải đảm bảo không vượt quá tỷ lệ, định mức hỗ trợ tối đa quy định tại Nghị định số 80/2021.

Riêng về về lựa chọn doanh nghiệp vừa và nhỏ trong cụm liên kết ngành thuộc lĩnh vực sản xuất, chế biến, Thông tư 06 hướng dẫn các hình thức liên kết giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ với doanh nghiệp khác trong cụm liên kết ngành, gồm liên kết theo hình thức hợp đồng mua chung nguyên liệu đầu vào; hợp đồng bán chung sản phẩm hoặc theo hình thức hợp đồng mua, bán và hợp tác theo hình thức cùng xây dựng, sử dụng thương hiệu.

Về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, Thông tư nêu rõ, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ theo nội dung và mức hỗ trợ quy định tại Điều 22 Nghị định số 80/2021.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã tạo đáy trong năm 2021 và được dự báo khả quan trong năm 2022
Nền kinh tế chưa phục hồi, tỷ lệ nợ xấu tiếp tục tăng
Khuyến cáo doanh nghiệp xuất khẩu nên sớm chuyển sang chính ngạch

Thuận Thảo