Doanh nghiệp có thể không bị khống chế trần chi phí lãi vay 30%

Cập nhật: 11:24 | 27/11/2023 Theo dõi KTCK trên

Để phù hợp với thực tiễn, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi Nghị định 132 theo hướng doanh nghiệp có giao dịch liên kết có thể không phải chịu quy định khống chế trần lãi vay khi tiếp cận vốn ngân hàng.

Nội dung trên được nêu tại dự thảo tờ trình báo cáo Chính phủ của Bộ Tài chính về sự cần thiết sửa đổi Nghị định 132 năm 2020 về quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Theo đó, trong tờ trình báo cáo Chính phủ về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132 ngày 5/11/2020 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi để phù hợp với thực tiễn.

Cụ thể, trong Khoản 2 Điều 5 Nghị định 132 hiện đang quy định trường hợp ngân hàng cho doanh nghiệp vay trên 25% vốn góp của chủ sở hữu và chiếm trên 50% tổng các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay, giữa doanh nghiệp và ngân hàng được xác định là các bên có quan hệ liên kết.

Doanh nghiệp có thể không bị khống chế trần chi phí lãi vay 30%
Hình minh họa.

Trong trường hợp này, chi phí lãi vay với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, cơ sở xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, không được vượt quá 30% tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của người nộp thuế. Phần chi phí lãi vay vượt quá 30% sẽ bị coi là chi phí không hợp lý và bị tính thuế.

Đánh giá thực tiễn triển khai và áp dụng Nghị định 132, Bộ Tài chính cho rằng trường hợp doanh nghiệp vay vốn ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng nhưng các đơn vị này không điều hành, kiểm soát, góp vốn, không quyết định với doanh nghiệp đi vay thì về bản chất không phải là các bên có quan hệ liên kết.

Khoản 1 Điều 5 Nghị định 132 cũng quy định nguyên tắc để xác định các bên có quan hệ liên kết là một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia hoặc trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của bên khác.

Để thống nhất giữa khoản 1 và khoản 2 Điều 5 cũng như phù hợp với thực tế, Bộ Tài chính đề xuất sửa Nghị định 132 để loại trừ việc xác định quan hệ liên kết với trường hợp ngân hàng (không tham gia điều hành, kiểm soát hoặc góp vốn vào doanh nghiệp hoặc chịu sử kiểm soát, góp vốn đầu tư của bên khác) bảo lãnh hoặc cho doanh nghiệp vay vốn.

Như vậy, nếu đề xuất nêu trên được thông qua, khi vay ngân hàng, doanh nghiệp sẽ không bị xác định quan hệ liên kết dù khoản vay vượt 25% vốn chủ sở hữu và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn. Do vậy, doanh nghiệp sẽ không chịu quy định khống chế trần lãi suất 30% như hiện tại.

Sau 3 năm thực hiện Nghị định 132, số doanh nghiệp kê khai quan hệ liên kết tăng dần qua các năm, từ 11.811 năm 2021 lên 12.418 năm 2022. Trong đó, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 68%. Các doanh nghiệp có giao dịch liên kết kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021, 2022 lần lượt là 103.717 tỷ đồng, 121.532 tỷ đồng. Qua thanh kiểm tra các doanh nghiệp có giao dịch liên kết từ năm 2020 đến nay, số thuế đã xử lý hơn 96.987 tỷ đồng.

Trước đó, Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) cũng đã kiến nghị lên Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ sửa nghị định 132 theo hướng bỏ trần 30% vì cho rằng quy định này không hợp tình, hợp lý và đã làm cho bức tranh hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp phần nào không được phản ánh trung thực, đầy đủ, kịp thời.

Cùng với đó có thể làm thiệt hại lợi ích hợp pháp, chính đáng của các doanh nghiệp làm ăn chân chính, trung thực, tuân thủ pháp luật, chấp hành pháp luật, HoREA cho hay.

Ngoài ra, Hiệp hội này cũng đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 16 Nghị định 132 theo hướng chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp nước ngoài có giao dịch liên kết và chưa áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu, không áp dụng đối với doanh nghiệp trong nước có giao dịch liên kết.

Đề xuất sớm sửa đổi Nghị định 132 nhằm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp sản xuất

Theo phản ánh của các doanh nghiệp, việc sửa đổi Nghị định 132 là nhiệm vụ vô cùng cấp bách, có ý nghĩa sống còn ...

Ngành thép có dấu hiệu phục hồi trong dài hạn

Trong ngắn hạn, ngành thép đang có những chuyển biến tích cực về hoạt động kinh doanh, khi biên lợi nhuận trong quý III của ...

Khánh Linh (T/H)