Điều kiện hưởng bảo hiểm y tế 5 năm liên tục từ 1/7/2024

Cập nhật: 15:00 | 27/02/2024 Theo dõi KTCK trên

Từ ngày 1/1/2024 - 30/6/2024, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng, người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên phải có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 10.800.000 đồng (6 tháng lương cơ sở) được hưởng các quyền lợi BHYT 5 năm liên tục.

Điều kiện hưởng BHYT 5 năm liên tục năm 2024

Hiện hành, tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế quy định về điều kiện hưởng BHYT 5 năm liên tục như sau:

Người tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 Luật Bảo hiểm y tế thì được quỹ BHYT hanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng: 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

Điều kiện hưởng bảo hiểm y tế 5 năm liên tục từ 1/7/2024
Ảnh minh họa

Nội dung này được hướng dẫn tại theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

- Có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên.

- Có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

Số tiền cùng chi trả/chi phí đồng chi trả là khoản tiền mà người bệnh có BHYT phải cùng chi trả với cơ quan BHXH theo tỷ lệ % được hưởng của loại thẻ BHYT.

Ví dụ: Thẻ BHYT có mức hưởng 80% thì người bệnh phải đồng chi trả 20% trong tổng chi phí thuộc phạm vi thanh toán của BHYT.

- Đi khám chữa bệnh đúng tuyến.

Điều kiện hưởng BHYT 5 năm liên tục từ 1/1/2024 - 30/6/2024

Từ ngày 1/1/2024 - 30/6/2024, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng, người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên phải có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 10.800.000 đồng (6 tháng lương cơ sở) được hưởng các quyền lợi BHYT 5 năm liên tục.

Ngoài ra, người tham gia BHYT đi khám chữa bệnh đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế có chi phí cho một lần dưới 270.000 đồng thì được BHYT chi trả 100%, người bệnh được khám chữa bệnh miễn phí.

Điều kiện hưởng BHYT 5 năm liên tục từ 1/7/2024 thay đổi thế nào?

Dự kiến từ ngày 1/7/2024 sẽ thực hiện cải cách tiền lương công chức, trong đó có nội dung bãi bỏ lương cơ sở.

Như đã đề cập, điều kiện tính hưởng BHYT 5 năm liên tục hiện nay có căn cứ vào mức lương cơ sở. Nếu thực hiện bỏ lương cơ sở từ ngày 01/7/2024 thì điều kiện hưởng BHYT 5 năm liên tục sẽ dựa theo căn cứ nào?

Về vấn đề này, tại khoản 13 Điều 1 Dự thảo Luật sửa đổi Luật BHYT có đề cập như sau:

"13. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau:

1. Người tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ BHYT hanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

... d) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn mức quy định của Chính phủ, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;..."

Như vậy, theo đề xuất trên, số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong năm sẽ không còn tính theo lương cơ sở mà sẽ tính theo mức do Chính phủ quy định.

Có thể thấy, việc cải cách tiền lương công chức cũng có sự tác động đến điều kiện hưởng BHYT 5 năm liên tục.

Tăng nguồn kinh phí chi cho khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Bộ Y tế đang đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Trong đó, Bộ ...

Đề xuất thay đổi danh mục trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế dù đúng tuyến

Bộ Y tế vừa đăng tải dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo ...

Kiến nghị tăng lương hưu, sửa mức giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân

Bảo hiểm Xã hội kiến nghị tăng lương hưu; sắp sửa mức giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân... là những thông ...

PV

Tin cũ hơn
Xem thêm