Điểm tên loạt doanh nghiệp chốt quyền cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 2-30%

Cập nhật: 09:32 | 18/11/2019

TBCKVN - TBCKVN - Tổng hợp lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền của 9 doanh nghiệp niêm yết trên HNX, HOSE và UPCOM.         

diem ten loat doanh nghiep chot quyen co tuc bang tien ty le 2 30

An Phát Holdings nắm quyền chi phối Nhựa An Phát Xanh sau khi sở hữu thêm 40 triệu cổ phiếu AAA

diem ten loat doanh nghiep chot quyen co tuc bang tien ty le 2 30

Heineken bán gần 5,2 triệu cổ phiếu Sabeco

Trong đó, có doanh nghiệp chi trả cổ tức bằng tiền mặt cao nhất là CTCP Vật tư xăng dầu trả với tỷ lệ 30%.

Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền của 9 doanh nghiệp như sau:

- CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa (HNX – Mã: THB): Ngày 29/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại bằng tiền từ quỹ đầu tư phất triển, tỷ lệ 26,3% (01 cổ phiếu nhận 2.630 đồng). Thời gian thanh toán 6/12/2019.

- CTCP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy (HOSE – Mã: TCH): Ngày 25/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 4,5% (01 cổ phiếu nhận 450 đồng). Thời gian thanh toán 20/12/2019.

diem ten loat doanh nghiep chot quyen co tuc bang tien ty le 2 30
Điểm tên loạt doanh nghiệp chốt quyền cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 2-30%.

- CTCP Dược phẩm Trung Ương Codupha (UPCOM – Mã: CDP): Ngày 16/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 30/12/2019.

- CTCP Vật tư xăng dầu (HOSE – Mã: COM): Ngày 6/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Thời gian thanh toán 18/12/2019.

- CTCP Cơ điện vật tư (UPCOM – Mã: CVC): Ngày 28/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thanh toán 10/12/2019.

- CTCP Du lịch quốc tế Vũng Tàu (UPCOM – Mã: VIR): Ngày 22/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 3/12/2019.

- CTCP Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai (UPCOM – Mã: MLC): Ngày 25/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 7,16844% (01 cổ phiếu nhận 716,844 đồng). Thời gian thanh toán 12/12/2019.

- CTCP Cao su Tân Biên (UPCOM – Mã: RTB): Ngày 2/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thanh toán 12/12/2019.

- CTCP Dược phẩm OPC (HOSE – Mã: OPC): Ngày 25/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 12/12/2019.

Hoàng Quyên