Điểm mặt loạt doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Cập nhật: 16:38 | 19/03/2020

TBCKVN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với loạt doanh nghiệp trên sàn HNX và UpCom.

diem mat loat doanh nghiep bi xu phat do vi pham cong bo thong tin

May Phú Thịnh - Nhà Bè bị phạt 50 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

diem mat loat doanh nghiep bi xu phat do vi pham cong bo thong tin

Vi phạm công bố thông tin, loạt tổ chức, cá nhân bị phạt tổng cộng hơn 160 triệu đồng

diem mat loat doanh nghiep bi xu phat do vi pham cong bo thong tin

Không công bố thông tin theo quy định, DRI bị phạt 70 triệu đồng

CTCP Licogi 14 (HNX - Mã: L14) bị phạt 100 triệu đồng do không công bố thông tin (CBTT) trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), hệ thống CBTT của UBCKNN và trang thông tin điện tử của công ty đối với Hợp đồng thầu phụ số 02/2018 giữa Công ty và Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi, Quyết định số 22 của Hội đồng quản trị (HĐQT)...; Công ty không CBTT trên hệ thống CBTT của UBCKNN đối với Báo cáo số 211về việc báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.

diem mat loat doanh nghiep bi xu phat do vi pham cong bo thong tin
Ảnh minh họa

CTCP Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương (UPCoM - Mã: BDP) bị phạt 50 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính quý I, II, III và IV năm 2018 và Báo cáo thường niên năm 2017 và năm 2018.

CTCP Beton 6 (UPCoM - Mã: BT6) bị phạt 70 triệu đồng do không CBTT trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của HNX theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) quý IV/2018, BCTC kiểm toán năm 2018 hợp nhất, BCTC quý I,II, III /2019 của công ty mẹ và hợp nhất, BCTC soát xét bán niên năm 2019 hợp nhất; ... Bên cạnh đó, công ty CBTT trên hệ thống của UBCKNN không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các thông tin: Giải trình BCTC năm 2018 có ý kiển kiểm toán ngoại trừ và lợi nhuận âm, thay đổi người đại diện pháp luật-Tổng giám đốc; Ngoài ra, đơn vị này còn CBTT trên trang thông tin điện tử của HNX không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2017, BCTC bán niên năm 2018, Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2019, Biên bản và Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

CTCP Thủy điện Sử Pán 2 (UPCoM - Mã: SP2) bị phạt 60 triệu đồng do CBTT trên HNX không đúng thời hạn về BCTC riêng và hợp nhất quý IV/2016, BCTC riêng và hợp nhất năm 2016 được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2016, BCTC riêng và hợp nhất quý I/2017, BCTC hợp nhất quý II/2017, BCTC bán niên năm 2017 được soát xét.

CTCP May Phú Thịnh Nhà Bè (UPCoM - Mã: NPS) bị phạt 50 triệu đồng do CBTT không đúng thời hạn các tài liệu về BCTT quý I, II, III/2017; Báo cáo thường niên năm 2016, 2017, 2018; BCTC bán niên năm 2017 đã được soát xét; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2017; BCTC năm 2017, 2018 được kiểm toán; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 2019.

diem mat loat doanh nghiep bi xu phat do vi pham cong bo thong tin Vi phạm công bố thông tin, loạt tổ chức, cá nhân bị phạt tổng cộng hơn 160 triệu đồng

TBCKVN - Mới đây, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành các quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh ...

diem mat loat doanh nghiep bi xu phat do vi pham cong bo thong tin Không công bố thông tin theo quy định, DRI bị phạt 70 triệu đồng

TBCKVN - Mới đây, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ...

diem mat loat doanh nghiep bi xu phat do vi pham cong bo thong tin Vi phạm công bố thông tin, Đầu tư Tài chính Giáo dục (EFI) bị phạt 85 triệu đồng

TBCKVN - Vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ...

Tân An