Di chúc Bác Hồ: Những giá trị còn mãi

Cập nhật: 10:16 | 30/08/2019

TBCKVN - Sáng nay (30/8), tại Thủ đô Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 50 năm ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019).

di chuc bac ho nhung gia tri con mai

Trưng bày bản chụp toàn văn 10 trang Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

di chuc bac ho nhung gia tri con mai

Khoảnh khắc Tổng Bí thư Lê Duẩn chứng kiến Bác Hồ viết ‘Mấy lời để lại’

di chuc bac ho nhung gia tri con mai
Bút tích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1968, năm 1969
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019), sáng 30/8, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

di chuc bac ho nhung gia tri con mai
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn TấnTTXVN
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ viếng.

Cùng dự Lễ viếng có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, các cán bộ lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Với lòng biết ơn vô hạn, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng Giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang, làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, song bản Di chúc của Người vẫn luôn là ngọn đuốc tiếp tục rọi sáng con đường cách mạng Việt Nam. Thực hiện di nguyện thiêng liêng của Bác, 50 năm qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lễ Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cũng trong sáng nay (30/8), tại Thủ đô Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 50 năm ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019).

Lễ kỷ niệm nhằm ôn lại và khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra.

Trước đó ngày 28/8, Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Theo đó, 60 bản báo cáo, tham luận của các nhà lãnh đạo, quản lý và các nhà khoa học đã nêu bật những nội dung và giá trị sâu sắc trong Di chúc.

di chuc bac ho nhung gia tri con mai
Các đại biểu tại Hội thảo khoa học: “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Bản Di chúc đã tổng kết những bài học quý báu về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cụ thể, Di chúc của Bác đã đề cập đến những nội dung trọng yếu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đó là tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng “Phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Phải giữ gìn Đảng ta trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Bản Di chúc khẳng định niềm tin và sự cổ vũ toàn dân tộc Việt Nam quyết tâm hoàn thành thắng lợi sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Di chúc là bản Cương lĩnh với những chủ trương định hướng lớn về xây dựng, phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; Di chúc với vấn đề đoàn kết quốc tế và những thành tựu đạt được, những bài học kinh nghiệm rút ra sau 50 năm thực hiện Di chúc.

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nêu rõ, cách đây tròn 50 năm, ngày 2/9/1969 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi mãi mãi. Người đã để lại cho chúng ta muôn vàn tình thương yêu và Bản di chúc thiêng liêng, một văn kiện lịch sử quý báu được kết tinh từ giá trị văn hóa dân tộc, thể hiện sâu sắc nhất tinh hoa tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, phong cách và tâm hồn cao đẹp. Bản Di chúc của Người đã căn dặn những vấn đề trọng yếu về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Người đã chỉ rõ việc cần phải làm trước hết là chỉnh đốn Đảng, làm cho mỗi đảng viên, đoàn viên, Chi bộ ra sức làm tròn nhiệm vụ đảng giao, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, có được sự đoàn kết trong đảng, thực hành dân chủ rộng rãi, phê bình và tự phê bình.

Ông Phạm Minh Chính chỉ rõ, thực hiện Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong 50 năm qua, Đảng ta đặc biệt chú trọng đến nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, then chốt. Nâng cao ý thức kỷ luật, xây dựng phong cách lãnh đạo, tác phong, thái độ làm việc tôn trọng nhân dân, phục vụ nhân dân, nói đi đôi với làm. Để từ đó có được niềm tin của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

di chuc bac ho nhung gia tri con mai Quận Thanh Xuân: 32 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

TBCKVN - Sáng ngày 29/8, Quận ủy Thanh Xuân tổ chức hội thảo chuyên đề kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ ...

di chuc bac ho nhung gia tri con mai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp mặt Đảng viên trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt Đảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc làm theo lời Bác nhân kỷ niệm ...

Quân Vương