ĐHĐCĐ thường niên 2024 Tập đoàn F.I.T bất thành, tham vọng lợi nhuận cao nhất kể từ 2017

Cập nhật: 00:47 | 17/04/2024 Theo dõi KTCK trên

Tập đoàn F.I.T (FIT) đã phải hoãn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 theo kế hoạch ban đầu vào ngày 16/4 do tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự chỉ đạt 39,1%. FIT sẽ tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông vào ngày 26/4 tới.

Công ty CP Tập đoàn F.I.T (HoSE: FIT) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 vào sáng ngày 16/04/2024 thông qua hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, theo thông báo từ Ban kiểm tra tư cách cổ đông vào lúc 9h, chỉ có 30 cổ đông tham dự đại hội (22 cổ đông tham dự trực tiếp và 8 cổ đông ủy quyền), đại diện cho gần 133 triệu cổ phần có quyền biểu quyết. Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự chỉ đạt 39,1%, dưới mức yêu cầu theo quy định pháp luật và điều lệ của Công ty. Do đó, doanh nghiệp này không đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

ĐHĐCĐ thường niên 2024 Tập đoàn F.I.T bất thành, tham vọng lợi nhuận cao nhất kể từ 2017
Vào 8h45, FIT có thông báo về việc chưa đủ tỷ lệ cổ đông tham dự

Theo kế hoạch ban đầu được trình bày trong tài liệu họp, FIT đã dự trù khả năng không hoàn thành của buổi đại hội lần 1. Do đó, FIT đã quyết định tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông vào 8h30 ngày 26/04/2024. Trong buổi họp này, dự kiến sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng như kế hoạch kinh doanh năm 2024, cũng như các vấn đề liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị và 1 thành viên Ban kiểm soát.

Trong năm 2024, FIT đã đặt ra mục tiêu với doanh thu hơn 2.210 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2023 và cao nhất kể từ năm 2017. Đồng thời, FIT dự kiến chuyển từ tình trạng lỗ năm 2023 thành lãi sau thuế hơn 270 tỷ đồng, mức cao nhất từ năm 2016.

Để đạt được mục tiêu này, FIT sẽ tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động thông qua tăng trưởng tự thân và thâu tóm các công ty tiềm năng. FIT sẽ tiến đến sở hữu các thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực hàng hóa thiết yếu.

Trong lĩnh vực dược phẩm, FIT sẽ tiếp tục tăng trưởng trong các mảng kinh doanh chủ lực như viên nang rỗng, dược phẩm, và thiết bị y tế. Dự kiến khi dây chuyền capsule 5 đi vào hoạt động từ tháng 1/2024, sản lượng cung cấp sẽ đạt 9,6 tỷ nang/năm.

FIT cũng sẽ tiếp tục đảm bảo tiến độ xây dựng nhà máy Sản xuất Thiết bị y tế Benovas và nhà máy Dược phẩm EU-GMP, nhằm nâng cao năng lực sản xuất và đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Trong lĩnh vực nước uống, FIT sẽ cải thiện và đa dạng hóa các dòng sản phẩm, đẩy mạnh hoạt động thương hiệu, và mở rộng kênh phân phối và mạng lưới khách hàng.

Với hóa mỹ phẩm, FIT sẽ phát triển các thương hiệu sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình, dẫn đầu bằng thương hiệu Tero Sinh Học.

Trong lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm, FIT đang thực hiện việc tái cơ cấu theo hướng giảm tỷ trọng các hoạt động kinh doanh không còn là thế mạnh của công ty. Đồng thời, FIT đang xây dựng nhà máy Westfood tại Hậu Giang để tiếp tục phát triển các dòng sản phẩm hiện đang là thế mạnh của Westfood như IQF (đóng băng nhanh), đóng lon, và dứa tươi loại King MD2.

Tháng 9/2023, FIT đã khởi công xây dựng nhà máy Westfood Hậu Giang tại khu công nghiệp sông Hậu, tỉnh Hậu Giang và dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong quý 1/2025. Sau khi hoàn thành, nhà máy này sẽ trở thành một trong những cơ sở chế biến nông sản lớn nhất ở miền Tây, sản xuất hàng năm trên 30 nghìn tấn sản phẩm chế biến từ nông sản, phục vụ cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đồng thời, FIT cũng đã ký kết hợp tác với huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang để phát triển cây khóm King MD2 trên diện tích 2.000ha trong vòng 5 năm tới.

ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Tập đoàn F.I.T bất thành, đặt mục tiêu lợi nhuận cao nhất kể từ 2017
Nhà máy Westfood - tổ chức thuộc Tập đoàn F.I.T

Ngoài ra, FIT cũng đặt ra mục tiêu phát triển các ngành hàng và sản phẩm mới để đáp ứng xu hướng xuất khẩu trên thế giới. Đồng thời, công ty sẽ tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu để đảm bảo ổn định sản lượng và chất lượng nguyên liệu đầu vào, từ đó phục vụ cho việc xuất khẩu. Đây là các bước quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của FIT trong lĩnh vực này.

HĐQT của FIT đã dự trình không chia cổ tức cho năm 2023 do Công ty không đạt được kết quả kinh doanh như kỳ vọng và không thu được lợi nhuận. Điều này cho thấy sự chủ động và cẩn trọng trong việc quản lý tài chính FIT, đồng thời nhấn mạnh sự tập trung vào việc tái cơ cấu và cải thiện hiệu suất kinh doanh để đảm bảo sự bền vững và phát triển trong tương lai.

Về bức tranh kinh doanh năm 2023, doanh thu thuần hợp nhất của FIT đạt 1.753 tỷ đồng, giảm 8% so với năm trước song vẫn là năm có doanh thu cao thứ 2 trong vòng 6 năm trở lại đây.

Trong danh mục doanh thu cho thấy sự suy giảm của doanh thu thành phẩm (giảm 18%, đạt 1.244 tỷ đồng), doanh thu hàng hóa (giảm 11%, đạt 386 tỷ đồng), trong khi ghi dấu sự xuất hiện của doanh thu từ hợp đồng hợp tác kinh doanh (129 tỷ đồng).

Cùng chiều với sự suy giảm của doanh thu, lợi nhuận gộp cũng giảm 23%, đạt 351 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 20%. Trong năm, doanh thu tài chính đạt mức 224 tỷ đồng, tăng 1,8%, chủ yếu do sự tăng lên của doanh thu từ hoạt động hợp tác đầu tư.

Mặc dù doanh thu có phần khởi sắc, với việc chi phí tài chính tăng tới 2,4 lần, đạt 256 tỷ đồng, và chi phí bán hàng, chi phí quản lý vẫn neo ở mức khá cao (lần lượt đạt 128 tỷ đồng, giảm 42% và 193 tỷ đồng, giảm 16%), FIT lần đầu tiên chịu lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 15 tỷ đồng. Đáng chú ý, quý III/2023, FIT đang ghi nhận lợi nhuận sau thuế là âm 158 tỷ đồng.

Tổng kết năm 2023, FIT chịu lỗ trước thuế 14 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ lãi 115 tỷ đồng); lỗ sau thuế 75 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 71 tỷ đồng), đánh dấu năm lỗ đầu tiên kể từ 2018.

Năm 2023, Ban lãnh đạo FIT đặt mục tiêu doanh thu 2.205 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 84,8 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 79,5% mục tiêu doanh thu và đi lùi vạch xuất phát đối với mục tiêu lợi nhuận.

Tính hết năm 2023, tổng tài sản của FIT đạt 7.724 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là các khoản phải thu đạt 3.606 tỷ đồng, tăng 2,5%, chiếm 46,6%. Phần lớn trong số đó là khoản phải thu gốc hợp đồng hợp tác đầu tư (2.822 tỷ đồng). Mặt khác, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi giảm 38%, còn 68 tỷ đồng.Hàng tồn kho trong năm tăng trưởng 11% lên 427 tỷ đồng, chiếm 5,5% tổng tài sản. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng tăng gấp đôi lên 428 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5,5% trên tổng tài sản.

Quy mô vốn bằng tiền của FIT khá ổn định, với tiền và tương đương tiền đạt 43 tỷ đồng, giảm 66%; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn) đạt 1.324 tỷ đồng, tăng 3 lần; tổng cộng là 1.367 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2023 đạt 1.935 tỷ đồng, tăng 71% so với đầu năm. Nợ vay chiếm đa số trong cơ cấu nợ phải trả, đạt 1.609 tỷ đồng, tăng 85%. Với vốn chủ sở hữu lên tới 5.788 tỷ đồng, giảm 1,3% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm còn 0,33 lần.

Về báo cáo lưu chuyển dòng tiền, dòng tiền kinh doanh năm 2023 của FIT dương 38 tỷ đồng so với năm 2022 là âm 1.676 tỷ đồng. Ngược lại, dòng tiền đầu tư âm 868 tỷ đồng, chủ yếu do đẩy mạnh chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác. Để cân đối, FIT đã đẩy dòng tiền vay/trả tăng 40% và 18% lên 4.564 tỷ đồng/3.811 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần âm 85 tỷ đồng.

Thông qua ĐHĐCĐ, FIT sẽ xem xét và thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Tuấn Sơn và bà Ngô Thu Trang, hai lãnh đạo hiện tại của HĐQT và BKS, do họ đã nộp đơn từ nhiệm vào ngày 25 và 26/03 vừa qua với lý do cá nhân. Đồng thời, ĐHĐCĐ cũng sẽ bầu bổ sung hai cá nhân mới để thay thế vị trí của họ trong HĐQT và BKS. Điều này thể hiện sự linh hoạt và sẵn sàng thích ứng của công ty với biến động trong lãnh đạo và quản trị, đảm bảo sự ổn định và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

Trong báo cáo quản trị (BCQT) năm 2023 của Tập đoàn F.I.T, thông tin về ông Phạm Tuấn Sơn (sinh năm 1981) ghi nhận ông được bầu vào Hội đồng Quản trị vào ngày 24/05/2023. Ngoài vai trò này, ông cũng đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc tại năm công ty khác nhau, gồm Công ty CP Tập đoàn Babylons, Công ty CP Đầu tư Babylons, Công ty TNHH Babylons Land, Công ty CP Đầu tư Bất động sản Thái Sơn và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Điền Phú Quốc.

Trong tài liệu BCQT năm 2023, thấy rõ rằng ông Sơn không sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của F.I.T. Tuy nhiên, vợ ông, bà Nguyễn Kim Liên, đang nắm giữ gần 3,6 triệu cổ phiếu FIT, chiếm tỷ lệ 1,05% vốn.

Bà Ngô Thu Trang (sinh năm 1994) là một thành viên khác đáng chú ý, với bằng cử nhân Kế toán, bà đã tham gia vào Ban Kiểm soát từ ngày 17/06/2022 và hiện đang giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát tại FIT.

Ngoài ra, bà Trang cũng đảm nhận vai trò Trưởng Ban Kiểm soát tại Công ty CP Đầu tư Bất động sản F.I.T (viết tắt FLD, với FIT sở hữu 99,9% quyền biểu quyết), và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Charlotte (công ty con của FLD, FIT nắm giữ 98,71% quyền biểu quyết), đồng thời là Tổng Giám đốc tại Công ty CP FIT Cosmetics (FIT sở hữu 49% quyền biểu quyết).

Một điểm nổi bật khác mà Đại hội Đồng cổ đông dự kiến sẽ thông qua là việc chấm dứt hoạt động của Tiểu ban Đầu tư trực thuộc Hội đồng Quản trị, nhằm điều chỉnh phù hợp với thực tế và cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty.

Tập đoàn F.I.T (FIT) vừa rút khỏi Cap Padaran Mũi Dinh, dự án hơn 4.700 tỷ đồng lập tức gặp biến

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa yêu cầu chủ đầu tư dự án Cap Padaran Mũi Dinh tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, và ...

FIT báo lỗ đậm nhất lịch sử do các khoản chi phí bị "độn" lên cao

Công ty CP Tập đoàn F.I.T (HoSE: FIT) đã kết thúc năm 2023 với khoản lỗ sau thuế lên tới 75 tỷ đồng, là khoản ...

Doanh nghiệp chưa hết lùm xùm, Chủ tịch NSH Petro (PSH) bị bán giải chấp cổ phiếu

Công ty chứng khoán bán giải chấp hơn 3,6 triệu cổ phiếu PSH của ông Mai Văn Huy từ ngày 8/4 đến ngày 12/4.

Bá Tùng