ĐHĐCĐ MSB: Trình kế hoạch chia cổ tức 30%, lợi nhuận đạt 6.800 tỷ đồng

Cập nhật: 13:10 | 23/04/2024 Theo dõi KTCK trên

Sáng 23/4, Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB, HOSE: MSB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 tại Hà Nội.

Tính đến thời điểm 9h00, tổng số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của MSB đại diện cho 77,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo đó Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

ĐHĐCĐ MSB: Trình kế hoạch chia cổ tức 30%, lợi nhuận đạt 6.800 tỷ đồng
Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của MSB.

Một trong những nội dung quan trọng sẽ được nhắc tới tại đại hội năm nay là phương án thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%.

Theo tài liệu trình ĐHĐCĐ, năm 2024, MSB lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu tổng tài sản đạt 280.000 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2023; vốn huy động tại thị trường I và trái phiếu huy động vốn đạt 178.900 tỷ đồng, tăng 27% so với năm trước.

Dư nợ tín dụng tăng trưởng theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước cấp theo chính sách điều hành từng thời kỳ, dự kiến năm 2024 có thể đạt khoảng 178.200 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế kỳ vọng tăng 17% so với thực hiện năm 2023, đạt 6.800 tỷ đồng. Nợ xấu hợp nhất (nhóm 3 - 5) duy trì kiểm soát dưới mức 3% theo quy định.

Đối với phương án tăng vốn, Hội đồng quản trị MSB cũng xin ý kiến cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 20.000 tỷ đồng lên 26.000 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30% từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2023 theo báo cáo tài chính kiểm toán và sau khi trích các quỹ theo luật định. Việc chia cổ tức này sẽ được thực hiện trong năm 2024.

Bên cạnh đó, lợi nhuận được tạo ra trong năm 2024 cùng với lợi nhuận để lại sau khi hoàn thành tăng vốn điều lệ dự kiến sẽ được MSB trình đại hội phê duyệt kế hoạch chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận có thể dùng để chi trả cổ tức này với tỷ lệ ≤15% bằng tiền hoặc/và bằng cổ phiếu, thời điểm tạm ứng cổ tức tùy theo diễn biến tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của MSB.

Cũng tại đại hội, Hội đồng quản trị MSB xin ý kiến là việc thực hiện thủ tục bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ VII (2022 – 2026) sau khi được chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao.

Theo tờ trình, MSB sẽ bầu thêm hai thành viên trong Hội đồng quản trị sau khi bà Nguyễn Thị Thiên Hương có đơn từ nhiệm.

Hai ứng cử viên dự kiến bầu vào Hội đồng quản trị là bà Đào Minh Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng tín dụng và Đầu tư MSB và ông Võ Tấn Long, Chủ tịch Ủy ban Công nghệ MSB.

Theo thông tin được ngân hàng công bố, bà Minh Anh (sinh năm 1972), có trình độ học vấn là Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Viện công nghệ châu Á AIT - Thái Lan. Bà đã công tác trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng kể từ năm 1998 tại BIDV, VIB, OCB và MSB.

Ông Tấn Long (sinh năm 1968), có trình độ Kỹ sư điện tử tại Trường Đại học Kỹ thuật Điện Leningrad, Tiến sỹ Vật lý và Toán học, Trường Đại học Saint Petersburg State Electrical Engineering. Ông đã bắt đầu công tác trong ngành tài chính - ngân hàng kể từ năm 2013 và từng làm việc cho các công ty như IBM, VPBank, PWC, MSB, ROX ...

SHB sẽ chia cổ tức 16%, đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 11.286 tỷ đồng trong năm 2024

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB - HOSE: SHB) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ...

KienlongBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 800 tỷ đồng, tổng tài sản tăng 3,5%

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank, UpCoM: KLB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) 2024. Đại hội ...

Cao Hậu