Đến năm 2030 Thanh Hóa có khoảng hơn 13 nghìn căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

Cập nhật: 10:48 | 26/09/2023 Theo dõi KTCK trên

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”, mới đây UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nội dung đề án. Theo kế hoạch của UBND tỉnh Thanh Hóa, phấn đấu đến năm 2030 toàn tỉnh sẽ hoàn thành đầu tư xây dựng hơn 13 nghìn căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp.

Thanh Hoá đầu tư 330 tỷ đồng xây dựng cầu bắc qua sông Mã

Thanh Hóa "khai tử" dự án Khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn Ông

Nghệ An phấn đấu đến năm 2030 sẽ là tỉnh phát triển khá của cả nước

Ngày 20/9/2023 UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 228/KH - UBND về việc triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Xác định đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho các đối tượng là người có thu nhập thấp, công nhân trong các Khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, là trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan quản lý nhà nước, của các doanh nghiệp, người dân và toàn xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở của các đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đến năm 2030 Thanh Hóa có khoảng hơn 13 nghìn căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp
Ảnh minh họa

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải quan tâm, có trách nhiệm, quyết liệt thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngoài việc đề ra các cơ chế chính sách để hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, người có thu nhập thấp và người nghèo gặp khó khăn về nhà ở còn cần phải lồng ghép vào quy hoạch xây dựng, quy hoạch công nghiệp, dịch vụ gắn với phát triển thị trường bất động sản, phù hợp với Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở trong từng giai đoạn của tỉnh đã được phê duyệt và tuân thủ pháp luật về nhà ở, quy hoạch, kế hoạch do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Như mục tiêu và kế hoạch đề ra tỉnh Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2030 toàn tỉnh có ít nhất 13.787 căn hộ dành cho người có thu nhập thấp và người nghèo gặp khó khăn về nhà ở. Trong đó giai đoạn 2021 - 2025 sẽ thực hiện lựa chọn nhà đầu tư, triển khai đầu tư xâng để hoàn thành khoảng 6.287 căn. Giai đoạn 2026 - 2030 sẽ hoàn thành khoảng 7.500 căn theo kế hoạch chuyển tiếp này từ các dự án nhà ở xã hội khác được chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc danh mục Kế hoạch phát triển nhà ở được phê duyệt, các dự án nhà ở công nhân thuộc thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp; các dự án nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% trong dự án nhà ở thương mại đã được lựa chọn chủ đầu tư.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa; Ngân hàng chính sách theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Đề án theo đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể: Hoàn thành việc lập điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định 3321/QĐ-UBND ngày 27/8/2021; Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định 3795/QĐ-UBND ngày 29/9/2021, trong đó làm rõ các mục tiêu về nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp để phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 22/12/2021, làm cơ sở để chấp thuận đầu tư các dự án.

Lập, phê duyệt danh mục các dự án nhà ở xã hội theo Kế hoạch được phê duyệt, làm cơ sở triển khai đảm bảo thời gian và quy định của pháp luật có liên quan. Đôn đốc, thúc đẩy nhanh việc hoàn thành đầu tư xây dựng đối với các dự án đang triển khai thực hiện. Công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội để các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đề xuất đầu tư; cân đối bố trí ngân sách của tỉnh để khuyến khích, ưu đãi theo quy định nhằm thu hút để kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; Rà soát, bổ sung quy hoạch để bố trí dự án nhà ở xã hội độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% của các dự án này theo tiến độ được phê duyệt; trường hợp các chủ đầu tư này không thực hiện thì tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền việc thu hồi quỹ đất 20% để lựa chọn, giao cho chủ đầu tư khác thực hiện.

Thực hiện đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017, sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 04/11/2020. Nghiên cứu đơn giản hóa, rút ngắn các thủ tục hành chính trong lập, phê duyệt dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Các doanh nghiệp, tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn yêu cầu ngoài việc phát triển các dự án khu đô thị, nhà ở thì cần quan tâm đến việc đầu tư phát triển nhà ở xã hội dành cho các đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo công tác an sinh xã hội và đạt mục tiêu đề ra của Đề án.

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp sử dụng nhiều công nhân, người lao động cần quan tâm xây dựng nhà lưu trú hỗ trợ chỗ ở cho công nhân, người lao động của doanh nghiệp thuê.

Đồng thời, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các sở ngành có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật theo chức năng nhiệm vụ trong việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa đấu giá khu đất dự kiến đầu tư xây dựng trung tâm thương mại 190 triệu USD
Lộ diện chủ đầu tư dự án Sân golf gần 1.600 tỷ ở Thanh Hóa
Lợi nhuận "bốc hơi" 2,1 tỷ đồng sau kiểm toán, PTSC Thanh Hóa giải trình ra sao?

Kiều Vượng