Đến năm 2020, Hà Giang phấn đấu đảm bảo tổng sản lượng lương thực đạt 42 vạn tấn

Cập nhật: 15:43 | 17/08/2016 Theo dõi KTCK trên

Nhằm từng bước xóa đói giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho người nông dân, tỉnh Hà Giang đã triển khai Kế hoạch “Đảm bảo tổng sản lượng lương thực đạt 42 vận tấn đến năm 2020”.


den nam 2020 ha giang phan dau dam bao tong san luong luong thuc dat 42 van tanLãnh đạo Sở Nông nghiệp Hà Giang và cán bộ kỹ thuật kiểm tra mô hình khảo nghiệm giống lúa mới


Kế hoạch nhằm ổn định lương thực tại những huyện có nguy cơ thiếu lương thực như Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, Xín Mần và Hoàng Su Phì. Để đảm bảo tổng sản lượng lương thực, tỉnh Hà Giang đảm bảo ổn định diện tích sản xuất lúa hàng hóa với diện tích 8.000 ha trở lên, sản lượng lúa hàng hóa đạt trên 35.000 tấn. Trong đó, tập trung xây dựng vùng nguyên liệu lúa đặc sản tại các huyện Bắc Quang, Quang Bình, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc để nâng cao giá trị sản phẩm.

Chuyển một phần diện tích canh tác sang sản xuất cây lương thực hàng hóa tại các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Quang Bình, Bắc Mê. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình sản xuất lúa, ngô hàng hóa, thực hiện theo chuỗi giá trị. Khuyến khích các huyện xây dựng mối liên kết trong sản xuất để thành sản phẩm hàng hóa.

Đồng thời ổn định diện tích sản xuất ngô hàng hóa từ 12.000 ha trở lên, sản lượng ngô hàng hóa đạt trên 32.000 tấn. Duy trì và phát triển các sản phẩm đặc sản của các địa phương như lúa Khẩu Mang huyện Đồng Văn, lúa bao thai lùn huyện Yên Minh, lúa Già Dui huyện Xín Mần và các giống lúa đặc sản khác theo hình thức liên kết vùng nguyên liệu gắn với chế biến, tiêu thụ và nâng cao giá trị của sản phẩm.

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch Đảm bảo tổng sản lượng đến năm 2020, tỉnh Hà Giang đã triển khai quy hoạch sản xuất theo vùng, xây dựng công thức luân canh, lựa chọn giống phù hợp cho từng vụ sản xuất. Tập trung mở rộng, phát triển diện tích cây trồng vụ 2 trên đất nương rẫy tại các huyện vùng cao và vụ 3 đối với các huyện vùng thấp, tập trung chủ yếu vào cây ngô tại những nơi có điều kiện. Đẩy mạnh và tập trung chỉ đạo dồn điền, đổi thửa, liên kết để hình thành vùng sản xuất tập trung và sản xuất hàng hóa. Tiếp tục ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tập trung đầu tư thâm canh, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị của sản phẩm. Tăng cường sử dụng các giống mới, phù hợp với điều kiện canh tác và điều kiện tự nhiên của từng địa phương; ưu tiên sử dụng các giống ngắn ngày có năng suất cao, chất lượng khá. Tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến nông, thủy lợi, chế biến, bảo quản nông sản…

Ngoài ra, để đảm bảo kế hoạch tổng sản lượng lương thực trên địa bàn đến năm 2020, tỉnh Hà Giang sẽ tập trung tổ chức lại sản xuất cho nông dân theo nhóm hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã tạo mối liên kết trong xây dựng vùng nguyên liệu…./.Theo Báo điện tử Đảng Cộng Sản

Tin liên quan
Tin cũ hơn
Xem thêm