Đề xuất xóa nợ, khoanh nợ tiền thuế, tiền nộp chậm, tiền phạt đối với NNT, tháo gỡ khó khăn cho DN

Cập nhật: 11:08 | 12/08/2016 Theo dõi KTCK trên

TBCKVN - Tin từ Bộ Tài chính, Bộ này vừa có thông tin về việc xóa nợ, khoanh nợ tiền thuế, tiền nộp chậm, tiền phạt đối với NNTđược ghi tại Dự thảo Nghị quyết về một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.

de xuat xoa no khoanh no tien thue tien nop cham tien phat doi voi nnt thao go kho khan cho dn

Theo đó, Tổng cục Thuế cũng cho biết, việc đề xuất lựa chọn thông tin các đối tượng để xóa nợ, khoanh nợ thuế tháo gỡ khó khăn cho DN, cá nhân kinh doanh được căn cứ trên cơ sở tổng kết đánh giá tình hình thực hiện việc xử lý xóa nợ, thuế trong thời gian gian qua và tình hình thực tiễn, cơ quan thuế đã rà soát kỹ lưỡng các đối tượng để đề xuất.

Thực tế cho thấy, rất nhiều doanh nghiệp gặp phải vướng mắc trong việc nộp thuế nhiều người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng vốn ngân sách nhà nước (NSNN) hoặc có nguồn từ NSNN nhưng chưa được thanh toán nên không có nguồn nộp kịp thời nhưng vẫn bị tính tiền chậm nộp tiền thuế dẫn đến thiếu công bằng giữa doanh nghiệp và nhà nước khi doanh nghiệp nợ thuế thì bị tính tiền chậm nộp nhưng NSNN chậm thanh toán cho doanh nghiệp thì không bị tính lãi; Hoặc nhiều người nộp thuế kinh doanh thua lỗ, nhiều trường hợp lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán, phải ngừng hoạt động hoặc thậm chí giải thể, phá sản nhưng không thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục giải thể, phá sản. Số nợ thuế đã phát sinh từ trước thời điểm mất khả năng thanh toán, giải thể, phá sản (mặc dù Cơ quan thuế đã áp dụng hết các biện pháp cưỡng chế theo quy định mà chưa thu được) bị tính tiền chậm nộp ở mức 0,05%/ngày (18,3%/năm) liên tục tăng thêm trong khi người nộp thuế đã không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoặc đã giải thể, phá sản.

Từ thực tế trên, Bộ tài chính và Tổng cục Thuế đề xuất xử lý xóa nợ, khoanh nợ cho các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn cho DN. Theo đó đối tượng xóa nợ, khoanh nợ gồm tất cả các DN thuộc mọi thành phần kinh tế DNNN, DN có vốn ĐTNN, DN NQD, hộ cá nhân kinh doanh, chứ không chỉ mỗi DN nhà nước.

Để bảo đảm chặt chẽ việc xóa nợ, khoanh nợ đối với các trường hợp giải thể, bỏ kinh doanh, Bộ Tài chính cũng đã đề nghị quy định chế tài trường hợp người sáng lập doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của tổ chức tiếp tục đăng ký thành lập tổ chức kinh doanh khác, tối thiểu sau 02 năm kể từ thời điểm giải thể, phá sản mới cấp mã số kinh doanh cho những doanh nghiệp này.

Như vậy, việc quy định đối tượng xóa nợ, khoanh nợ cho trường hợp thực tế đã giải thể, phá sản bỏ kinh doanh như đề xuất của Bộ Tài chính là rất chặt chẽ, đảm bảo bình đẳng, tháo gỡ kịp thời khó khăn cho DN, hộ cá nhân kinh doanh, là chủ trương lớn của Chính phủ, Quốc hội.

Ngoài ra, theo đề xuất của Bộ Tài chính thì việc xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt cho người nộp thuế là 7.963 tỷ đồng.
PV – Tổng hợp

Tin liên quan
Tin cũ hơn
Xem thêm