Dây cáp điện Việt Thái miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

Cập nhật: 13:58 | 12/05/2020

KTCKVN – Ông Trần Trí Việt chính thức được bầu giữ chức Tổng Giám đốc CTCP Dây cáp điện Việt Thái (Mã: VTH) từ ngày 9/9/2019, tính tới nay chưa đầy một năm.    

day cap dien viet thai mien nhiem chuc danh tong giam doc

Cảng Đình Vũ dự kiến lợi nhuận quý II chỉ bằng một nửa cùng kỳ

day cap dien viet thai mien nhiem chuc danh tong giam doc

Doanh nghiệp ngành cảng biển “người lên, kẻ xuống”

day cap dien viet thai mien nhiem chuc danh tong giam doc
Dây cáp điện Việt Thái miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Hội đồng Quản trị VTH vừa quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc với ông Trần Trí Việt từ ngày 9/5/2020. Ông Việt mới được bầu giữ chức Tổng Giám đốc từ ngày 09/09/2019, tính tới nay chưa đầy một năm.

Ban lãnh đạo công ty cho biết sẽ giao ông Nguyễn Hải Sơn - Chủ tịch HĐQT tạm quyền điều hành cho đến khi Công ty bổ nhiệm Tổng giám đốc mới.

Theo nghị quyết HĐQT ngày 26/4, cổ đông VTH nhất trí miễn nhiệm hai thành viên HĐQT, đồng thời bầu bổ sung ông Nguyễn Hải Sơn và Trần Văn Hùng đảm nhiệm vị trí trên.

Trong đó, ông Nguyễn Hải Sơn giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kì 2018-2023 thay cho bà Mai Phan Cẩm Tú.

Phương án kinh doanh năm 2020, VTH đặt kế hoạch chỉ tiêu doanh thu 235 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 4,5 tỉ đồng, tăng 9% so với mức lãi năm 2019. Công ty sẽ không chia cổ tức cho năm 2019 và 2020 khi công ty vẫn còn lỗ lũy kế hơn 124 triệu đồng.

Hoàng Hà