Đầu tư và Phát triển TDT bị phạt nặng do sai phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Cập nhật: 11:56 | 06/10/2021 Theo dõi KTCK trên

Ngày 30/9/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 241/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.

Chủ tịch Nguyễn Quốc Huân bị phạt vì bán “chui” 40.000 cổ phiếu Chứng khoán HSC (HCM)
Đầu tư và Phát triển TDT bị phạt nặng do sai phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Phạt tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không báo cáo theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT không báo cáo UBCKNN về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo Giấy chứng nhận chào bán số 119/GCN-UBCK ngày 31/10/2019 theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định số 58/2012/NĐ-CP) kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01A/2020/NQ-HĐQT ngày 15/01/2020 về việc điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Bên cạnh đó, không báo cáo UBCKNN về tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán số 119/GCN-UBCK ngày 31/10/2019 theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nhiều dự án chưa đủ điều kiện đã quảng cáo rao bán tại Quảng Ninh

Trên địa bàn Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái, Vân Đồn, Quảng Yên,… một số dự án chưa đủ điều kiện nhưng đang quảng cáo ...

Tân Tạo (ITA) dính hàng loạt sai phạm tại KCN Tân Tạo hiện hữu và mở rộng

Kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Khu công nghiệp (KCN) Tân Tạo mà Ban quản lý khu ...

Đồng Nai: Yêu cầu xử lý siêu Dự án King Bay trong tháng 7

Dự án King Bay được UBND tỉnh Đồng Nai mới giao đất vào ngày 6/9/2018. Thế nhưng ngày 25/5/2018, Công ty CP Free Land đã ...

Quang Huy

hyundai-160x600-2