Đất Xanh (DXG) thay đổi phương án sử dụng vốn từ chào bán cổ phiếu

Cập nhật: 15:55 | 13/05/2024 Theo dõi KTCK trên

Đất Xanh sẽ dùng hơn 1.220 tỷ đồng huy động được từ đợt chào bán để thanh toán các nghĩa vụ nợ, thuế...

Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Vào ngày 26/1/2024, Đất Xanh đã hoàn tất đợt chào bán gần 102 triệu cổ phiếu và huy động được hơn 1.220 tỷ đồng. Theo kế hoạch ban đầu, Đất Xanh sẽ góp 1.119 tỷ đồng vào công ty con là Công ty CP Bất động sản Hà An, qua đó để Hà An thanh toán nợ trái phiếu, nợ tín dụng tại hai đơn vị và thanh toán thuế, các khoản phải nộp Nhà nước của Hà An.

Với hơn 100 tỷ đồng còn lại, Đất Xanh sẽ thanh toán một phần nghĩa vụ thuế, các khoản phải nộp Nhà nước và chi phí lương của Đất Xanh.

Theo phương án thay đổi, Đất Xanh sẽ dùng hơn 100 tỷ đồng này để thanh toán một phần nghĩa vụ thuế, các khoản phải nộp Nhà nước. Thời gian giải ngân ngay trong năm 2024.

Trong năm nay, Đất Xanh có kế hoạch chào bán hơn 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua (cổ đông sở hữu 24 cổ phiếu sẽ được quyền mua 5 cổ phiếu mới), giá chào bán tối thiểu là 12.000 đồng/cp, tương ứng vốn huy động dự kiến tối thiểu khoảng 1.800 tỷ đồng.

Đất Xanh dự kiến tiếp tục góp 1.359 tỷ đồng cho Hà An để công ty con thanh toán nợ tại hai đơn vị, phần còn lại Đất Xanh sẽ dùng để thanh toán nợ trái phiếu và bổ sung vốn lưu động. Thời gian giải ngân dự kiến từ quý IV/2024 đến năm 2025.

2348-yyt-xanh-2
Đất xanh thay đổi phương án sử dụng vốn trong năm 2024

Doanh thu quý I/2024 tăng bằng lần

Theo báo cáo tài chính quý I/2024, Đất Xanh ghi nhận doanh thu 1.064,7 tỷ đồng, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu của Đất Xanh là doanh thu từ bán căn hộ và đất nền với 821 tỷ đồng, tăng 3 lần so với cùng kỳ năm trước và chiếm 77,1% tổng doanh thu; tiếp theo là doanh thu dịch vụ môi giới bất động sản đạt 189,2 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ quản lý, cho thuê và bất động sản đầu tư đạt 53 tỷ đồng; doanh thu từ hợp đồng xây dựng và khác đạt 1,4 tỷ đồng.

Khấu trừ giá vốn, Đất Xanh ghi nhận lợi nhuận gộp đạt 592,2 tỷ đồng, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm 55%, về còn 8,4 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 17% về mức 125,1 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 21,7%, về còn 72,8 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí bán hàng tăng 85,4%, lên 145 tỷ đồng do chi phí môi giới và quảng cáo tăng 3,6 lần so với cùng kỳ năm trước, lên mức 70,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kỳ này, Đất Xanh lỗ khác 4,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi 42,2 tỷ đồng.

Kết quả, Đất Xanh báo lãi sau thuế quý I/2024 đạt 77,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 117,3 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Đất Xanh đạt 29.647,6 tỷ đồng, tăng hơn 861 tỷ đồng so với số đầu năm, chủ yếu là tài sản ngắn hạn. Trong đó, công ty có 12,8 tỷ đồng tiền mặt; 1.470 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, tăng gần 4 lần so với đầu năm.

Các khoản phải thu ngắn hạn giảm nhẹ về mức 11.419,5 tỷ đồng, chiếm 38,5% tổng tài sản. Hàng tồn khi ghi nhận 14.009,8 tỷ đồng, chiếm 47,3% tổng tài sản.

Phía đối ứng, Đất Xanh có tổng nợ phải trả ở mức 14.164,6 tỷ đồng. Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm hơn 293 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, về còn 1.458,1 tỷ đồng; chủ yếu là cá nhân mua căn hộ trả tiền trước với 1.436 tỷ đồng, còn lại là khách hàng khác trả tiền trước hơn 22 tỷ đồng. Nợ vay tài chính của Đất Xanh ở mức 5.207,5 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu là 1.152 tỷ đồng.

Kế hoạch lãi sau thuế đạt 226 tỷ đồng

Năm 2024, đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 3.900 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 226 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 31% so với thực hiện năm 2023. Chia cổ tức dự kiến tỷ lệ 20% mệnh giá nhưng chưa rõ là tiền mặt hay cổ phiếu.

Bên cạnh đó, HĐQT Đất Xanh trình cổ đông kế hoạch tăng vốn qua hai phương án. Một là chào bán hơn 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá chào bán tối thiểu là 12.000 đồng/cp. Tỷ lệ chào bán là 24:5, tức cổ đông sở hữu 24 cổ phiếu được quyền mua thêm 5 cổ phiếu mới.

Thứ hai, Đất Xanh muốn chào bán 93,4 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá tối thiểu 18.600 đồng/cp.

Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2024 hoặc do HĐQT quyết định sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận. Số tiền huy động được dùng để góp vốn bổ sung và tăng sở hữu tại công ty con.

Hồ sơ chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán sẽ được nộp đồng thời cùng hồ sơ chào bán cho cổ đông hiện hữu. Nếu hoàn tất phát hành cả hai phương án với gần 244 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ nâng từ hơn 7.200 tỷ đồng lên hơn 9.600 tỷ đồng.

Đất Xanh dự định phát hành 244 triệu cổ phiếu để trả nợ

Tại ĐHĐCĐ được tổ chức sáng nay, Tập đoàn Đất Xanh dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu để trả nợ.

Công ty “họ” Đất Xanh (DXG) bị xử phạt vì liên quan đến trái phiếu

Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam bị xử phạt vì không công bố thông tin liên quan về hoạt ...

Tiểu Vy