Đảng ủy Cơ quan UBCKNN yêu cầu quán triệt và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Cập nhật: 09:00 | 28/09/2022 Theo dõi KTCK trên

Đảng ủy Cơ quan Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã ban hành Công văn số 180-CV/ĐU gửi các chi bộ trực thuộc, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh cơ quan UBCKNN về việc quán triệt và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

UBCKNN yêu cầu đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị và phát triển. (Ảnh: UBCKNN)
UBCKNN yêu cầu đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị và phát triển. (Ảnh: UBCKNN)

Thực hiện Quyết định số 1697/QĐ-BTC ngày 23/8/2022 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, và Công văn 734-CV/ĐU ngày 12/9/2022 của Đảng ủy Bộ, Đảng uỷ cơ quan UBCKNN yêu cầu các chi bộ trực thuộc phối hợp với thủ trưởng đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm sau.

Cụ thể, tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội về Quyết định số 1697/QĐ-BTC ngày 23/8/2022 của Bộ Tài chính ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

Bên cạnh đó, cấp ủy, bí thư cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng các đơn vị thực hiện trách nhiệm nêu gương trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chỉ đạo, đơn vị xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể, thiết thực, sáng tạo, quyết liệt trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phù hợp chặt chẽ với tình hình thực tế của đơn vị;

Bên cạnh đó, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội giám sát, phản biện việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong cơ quan đơn vị.

Đảng ủy cơ quan UBCKNN có trách nhiệm phối hợp với đơn vị chức năng định kỳ báo cáo kết quả đánh giá thực hiện các nội dung theo Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của UBCKNN với Đảng ủy Bộ Tài chính.

UBCKNN đón tiếp và làm việc với Bộ Kinh tế - Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Campuchia

Cuối tháng 8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có buổi đón tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Kinh tế ...

UBCKNN tổ chức Hội thảo tham vấn về triển khai CCP cho thị trường cơ sở

Ngày 17/08/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội thảo tham vấn thành viên thị trường về việc triển khai cơ chế ...

Chuyển tài liệu kiểm tra 5 công ty chứng khoán liên quan trái phiếu Tân Hoàng Minh cho cơ quan Công an

Đối với 5 công ty chứng khoán liên quan đến vụ việc trái phiếu Tân Hoàng Minh, ngoài xử phạt, Ủy ban Chứng khoán Nhà ...

Thu Thủy