Đại hội đồng cổ đông VietinBank: Kế hoạch lợi nhuận 16.800 tỷ đồng, trả cổ tức 5% tiền mặt

Cập nhật: 08:54 | 16/04/2021 Theo dõi KTCK trên

Sáng nay (16/4), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.

dai hoi dong co dong vietinbank ke hoach loi nhuan 16800 ty dong tra co tuc 5 tien mat
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG)

Tại đại hội, VietinBank sẽ trình cổ đông mục tiêu lợi nhuận trước thuế riêng lẻ trong năm 2021 đạt 16.800 tỷ đồng, tăng gần 400 tỷ so với năm trước.

Tăng trưởng dư nợ tín dụng trong năm 2021 đạt từ 6% đến 12%, tăng trưởng huy động dự kiến 8 - 12%, tỷ lệ nợ xấu kế hoạch dưới ngưỡng 2%.

Bên cạnh đó, ngân hàng dự kiến trình 2 phương án chia cổ tức. Theo phương án thứ nhất, ngân hàng sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5%, phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt sử dụng để chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 17,77%.

Theo phương án này, tại thời điểm chia cổ tức, VietinBank chưa hoàn thành tăng vốn từ chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận các năm trước.

Theo phương án 2, sau khi chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5%, ngân hàng sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 12,64%. Còn với phương án này, tại thời điểm chia cổ tức, VietinBank đã hoàn thành tăng vốn qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận các năm trước.

Ngân hàng cho biết những con số trên có thể được điều chỉnh phù hợp với tăng trưởng dư nợ và hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

dai hoi dong co dong vietinbank ke hoach loi nhuan 16800 ty dong tra co tuc 5 tien mat
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ VietinBank

Cũng tại đại hội, ngân hàng dự kiến trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với ông Shiro Honjo theo đề nghị của MUFG Bank; đồng thời, bầu bổ sung ông Masashige Nakazono thay thế.

08:30 ngày 16/04/2021

Theo báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, có 153 cổ đông tới tham dự đại diện cho cổ đông sở hữu 3,32 tỷ cổ phần, tương đương hơn 89% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm Vietinbank mới nhất tháng 4/2021

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) trong tháng 4 này có biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm nhìn chung không đổi tại ...

VietinBank lên kế hoạch chia cổ tức trên 12% năm 2021

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

VietinBank có thể chỉ nhận được một phần trong 8.000 tỷ đồng phí trả trước bancassurance

Đó là nhận định của Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nêu trong báo cáo cập nhật về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, Mã: ...

Anh Khôi