Đà Nẵng đôn đốc, đẩy mạnh phân bổ, giải ngân đầu tư công năm 2023

Cập nhật: 11:11 | 23/03/2023 Theo dõi KTCK trên

UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu khởi công mới 26 công trình trong năm 2023, hoàn thiện đưa vào sử dụng 38 công trình đang triển khai.

Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố vừa có kết luận Hội nghị chuyên đề đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Trong kết luận, Chủ tịch TP. Đà Nẵng yêu cầu tập trung hoàn thành và đưa vào sử dụng 38 công trình và khởi công 26 công trình mới trong năm 2023.

Để thực hiện mục tiêu này, các đơn vị, địa phương được yêu cầu tập trung chỉ đạo quyết liệt, kiểm tra, rà soát từng dự án ngay từ đầu năm, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong từng khâu công việc, giao nhiệm vụ cụ thể.

Đà Nẵng đôn đốc, đẩy mạnh phân bổ, giải ngân đầu tư công năm 2023
Thi công gói thầu thuộc Dự án xây dựng hệ thống thu gom nước thải riêng và các tuyến cống chuyển nước mưa về sông Hàn cho lưu vực từ đường Hồ Xuân Hương đến giáp tỉnh Quảng Nam (hơn 1.288 tỷ đồng)

Chủ đầu tư tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu trình HĐND TP. phân bổ chi tiết hết số vốn kế hoạch còn lại của năm 2023 là 1.659 tỷ đồng cho các công trình, dự án bảo đảm điều kiện bố trí kế hoạch vốn trước ngày 30/6/2023.

Đối với nguồn vốn ngân sách TƯ thuộc Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội đã được giao kế hoạch vốn năm 2023, UBND TP yêu cầu tập trung xử lý các vướng mắc, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, sớm lựa chọn nhà thầu triển khai thực hiện theo quy định để giải ngân hết 100% số vốn TƯ đã bố trí năm 2023 là 163 tỷ đồng. Ngoài ra, xử lý dứt điểm hơn 50% các dự án tồn đọng lâu năm, kéo dài.

UBND TP cũng yêu cầu các sở, UBND các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị để xác định rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì tham mưu, có chính kiến cụ thể của đơn vị chủ trì thực hiện trách nhiệm tham mưu, thẩm tra, thẩm định.

Để hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, TP Đà Nẵng giao tỷ lệ, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công cụ thể cho các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án.

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu đến ngày 30/4, việc giải ngân phải đạt 10% kế hoạch vốn; đến ngày 30/6 đạt 30%; đến ngày 30/9 đạt 50%; đến ngày 31/12 đạt 80% và đến ngày 31/1/2024, thành phố Đà Nẵng sẽ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2023.

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của thành phố Đà Nẵng được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, HĐND và UBND thành phố giao là hơn 7.947 tỷ đồng.

Số vốn đã được bố trí thanh toán cho 30 công trình, dự án động lực, trọng điểm với tổng quy mô là 2.407 tỷ đồng, bằng 30,3% tổng kế hoạch vốn và bằng 40,2% kế hoạch vốn XDCB đã phân bổ, trong đó vốn xây lắp là 2.257,02 tỷ đồng và 150 tỷ đồng.

Đến hết ngày 31/1/2023, các chủ đầu tư, quản lý dự án và các đơn vị được giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản đã phân bổ chi tiết 5.824,323 tỷ đồng.

Cao Nam

Tin liên quan
Tin cũ hơn
Xem thêm