Công văn 4090/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Cập nhật: 12:08 | 24/04/2017 Theo dõi KTCK trên

Công văn 4090/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc doanh nghiệp đã cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Xem chi tiết Công văn 4090/VPCP-ĐMDN tại đây: 4090VPCP-DMDN.pdf