Công ty Tân Tạo (ITA) nói gì về “cáo buộc phá sản”

Cập nhật: 08:00 | 28/06/2022 Theo dõi KTCK trên

Sau khi CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA – sàn HoSE) bị cáo buộc phá sản, Công ty đã lên tiếng về giao dịch với Công ty Quốc Linh.

Công ty Tân Tạo (ITA) nói gì về “cáo buộc phá sản”
Hình minh họa

Theo đó, vào tháng 5 và tháng 6 năm 2022, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi nhiều công văn yêu cầu Công ty Tân Tạo công bố thông tin Tòa án mở thủ tục phá sản đối với Công ty Tân Tạo. Quyết định mở thủ tục phá sản số 56/2018/QĐ-MTTPS ngày 25/1/2018 của Tòa án nhân dân TP.HCM căn cứ đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Quốc Linh (Công ty Quốc Linh).

Công ty Quốc Linh không đề nghị thi hành án theo Luật thi hành án dân sự mà yêu cầu mở thủ tục phá sản nhằm buộc Công ty Tân Tạo phải thanh toán số tiền 21,4 tỷ đồng (Trong đó, nợ gốc là 14,3 tỷ đồng và lãi là 7,1 tỷ đồng) theo Bản án xét xử năm 2017 và tính tới bản án xét xử năm 2021 là số tiền 27,7 tỷ đồng (Trong đó, 14,18 tỷ đồng là nợ gốc và 13,5 tỷ đồng là tiền lãi).

Hiện tại, Công ty Tân Tạo đang đề nghị xem xét lại Bản án phúc thẩm số 1/2021/KDTM-PT ngày 5/1/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An và Bản án sơ thẩm số 7/2020/KDTM-ST ngày 18/9/2020 của Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An theo thủ tục giám đốc thẩm tại Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP. HCM vì Bản án sơ thẩm, phúc thẩm nêu trên có rất nhiều sai phạm.

Công ty Tân tạo không có giao dịch kinh tế với Công ty Quốc Linh

Trong vụ án tranh chấp Hợp đồng mua bán hàng hoá nêu trên Công ty Tân Tạo không có bất cứ giao dịch kinh tế nào với Công ty Quốc Linh, Công ty Tân Tạo chỉ là người có quyền và nghĩa vụ liên quan, xin đi ngược lại vụ án tranh chấp Hợp đồng mua bán hàng hoá đã được Toà án các cấp xét xử như sau:

Công ty CP Phát triển Đô thị Việt Nam (sau đây gọi tắt là VietNam Land) và Công ty Quốc Linh ký các Hợp đồng kinh tế để bơm cát san lấp khu Công nghiệp Tân Đức.

Sau khi Tổng giám đốc VietNam Land bị sa thải vào tháng 5/2010 vì móc nối với các nhà thầu, kê khống khối lượng lên nhiều lần. Tổng giám đốc này đã bỏ trốn về Mỹ. Thực tế, trong quan hệ kinh tế giữa VietNam Land và Quốc Linh, VietNam Land đã thanh toán cho Quốc Linh tổng cộng 39,2 tỷ đồng.

Sau khi ông Tổng giám đốc VietNam Land bỏ trốn hơn một năm, ngày 09/12/2011, Công ty Quốc Linh có đơn khởi kiện VietNam Land tại Toà án nhân dân huyện Đức Hoà, Long An, yêu cầu khởi kiện là VietNam Land phải trả cho Công ty Quốc Linh số tiền 14,3 tỷ đồng (bao gồm tiền nợ gốc, tiền phạt vi phạm Hợp đồng và tiền mua vật tư xây dựng).

Ngày 13/03/2012, Toà án nhân dân huyện Đức Hoà thụ lý vụ án kinh doanh thương mại số 05/TLST.KDTM giữa nguyên đơn là Công ty Quốc Linh, bị đơn là VietNam Land.

Ngày 20/09/2014, Công ty Quốc Linh có Đơn khởi kiện bổ sung, nội dung: Yêu cầu Công ty Tân Tạo thanh toán cho Công ty Quốc Linh số tiền 14,18 tỷ đồng vì Công ty Tân Tạo đang sở hữu, hưởng lợi cát của Công ty Quốc Linh. Nếu Công ty Tân Tạo không thực hiện việc trả tiền thì đề nghị Toà án tuyên huỷ Hợp đồng bán cát số 3012A/HĐKT-VNLAND-09 ngày 30/12/2009 để từ đó Công ty Quốc Linh thu hồi số cát chưa thanh toán.

Trong quá trình xét xử, Công ty Tân Tạo yêu cầu Công ty Quốc Linh:

Thứ nhất, xác định rõ vị trí đã thực hiện san lấp để Công ty Tân Tạo cho xét nghiệm mẫu cát đất san lấp tại vị trí này và đối chứng với mỏ đất mà Công ty Quốc Linh đã khai rằng họ mua để thực hiện hợp đồng san lấp. Tuy nhiên, cả 03 lần ra hiện trường trước sự làm chứng của Công ty Tư vấn giám sát, Công ty Tân Tạo, VietNam Land và các nhân sự an ninh giám sát công tác san lấp, Công ty Quốc Linh đều không chỉ ra được vị trí bơm cát mà họ đang khởi kiện đòi nợ.

Thứ hai, Công ty Tân Tạo yêu cầu Quốc Linh nộp các Báo cáo thuế của các năm 2010, 2011 để chứng minh nguồn mua cát, thuê sà lan vận chuyển từ mỏ đất về khu Tân Đức và doanh thu từ Tân Đức.

Thứ ba, toàn bộ biên nhận san lấp cát Quốc Linh trình lên Toà bị sửa ngày tháng và người thụ hưởng là ông Huỳnh Một - Là cha vợ của Giám đốc Công ty Quốc Linh và ông Huỳnh Một cũng là một nhà thầu của VietNam Land đã được thanh toán từ những năm trước.

Thứ tư, các hồ sơ công nợ hoàn toàn chỉ có chữ ký giả mạo, không có con dấu theo quy định hồ sơ nghiệm thu thanh toán của Công ty bao gồm: Công ty Tư vấn giám sát Phương Nam, Chủ đầu tư, VietNam Land và Công ty Quốc Linh.

Dựa trên tất cả sự bất bình thường nêu trên, ngày 16/01/2017, Toà án nhân dân huyện Đức Hoà tuyên Bản án sơ thẩm số 01/2007/KDTM-ST. Nội dung chính:

Thứ nhất, buộc Công ty Tân Tạo liên đới cùng VietNam Land có trách nhiệm thanh toán cho Công ty Quốc Linh số tiền nợ gốc là 14,3 tỷ đồng, tiền lãi 7,1 tỷ đồng. Tổng cộng là 21,4 tỷ đồng.

Lý do buộc Công ty Tân Tạo liên đới chịu trách nhiệm với VietNam Land do Toà án bác bỏ công nhận các Uỷ nhiệm chi Công ty Tân Tạo đã chuyển tiền qua ngân hàng thanh toán cho VietNam Land. Lý do Toà bác bỏ bởi Uỷ nhiệm chi không ghi rõ thanh toán cho hợp đồng nào trong khi đó Công ty Tân Tạo chỉ có hợp đồng duy nhất san lấp với VietNam Land tại thời điểm 2010.

Ngày 20/01/2017, Công ty Tân Tạo có Đơn kháng cáo phúc thẩm.

Ngày 05/05/2017, Toà án nhân dân tỉnh Long An tuyên Bản án phúc thẩm số 07/2017/KDTM-PT. Nội dung chính: Buộc VietNam Land liên đới cùng với Công ty Tân Tạo thanh toán cho Công ty Quốc Linh số tiền nợ gốc và lãi phát sinh từ 02 Hợp đồng ký ngày 30/12/2009 tổng cộng là 21,3 tỷ đồng.

Toà án nhân dân Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh chưa có văn bản trả lời kháng nghị hay không kháng nghị giám đốc thẩm vụ án

Ngày 20/06/2017, Công ty Tân Tạo có Đơn đề nghị xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm gửi Toà án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM.

Ngày 03/08/2018, Toà án nhân dân Cấp cao TP.HCM ra Quyết định số 84/2018/KN-KDTM quyết định kháng nghị giám đốc thẩm.

Ngày 04/07/2019, Toà án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM ra Quyết định giám đốc thẩm số 14/2019/KDTM-GĐT, nội dung chính:

Huỷ toàn bộ 02 Bản án Sơ thẩm số 01/2007/KDTM-ST và Phúc thẩm số 07/2017/KDTM-PT. Đưa về xét xử lại từ cấp sơ thẩm.

Quyết định giám đốc thẩm của Toà án nhân dân Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh nhận định: Toà sơ thẩm, phúc thẩm buộc Công ty Tân Tạo liên đới cùng VietNam Land trả tiền cho Công ty Quốc Linh là không có căn cứ pháp luật.

Sau khi Toà án nhân dân Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh quyết định trả lại vụ án xét xử lại từ cấp sơ thẩm, Toà án nhân dân huyện Đức Hoà đã xét xử và tuyên Bản án sơ thẩm số 07/2020/KDTM-ST ngày 18/09/2020. Nội dung chính vẫn như Bản án sơ thẩm số 01/2007/KDTM-ST ngày 16/01/2017, theo đó Toà án nhân dân huyện Đức Hoà vẫn ra quyết định trái với Quyết định giám đốc thẩm của Toà án nhân dân Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh dựa trên lý luận rằng Công ty Tân Tạo phải liên đới cùng VietNam Land trả nợ cho Công ty Quốc Linh số tiền gốc và lãi là 27,7 tỷ đồng, bởi ông Tổng giám đốc bỏ trốn của VietNam Land là chồng cũ của Chủ tịch Công ty Tân Tạo nên phải có trách nhiệm.

Ngày 05/01/2021, Toà án nhân dân tỉnh Long An tuyên bản án phúc thẩm số 01/2022/KDTM-PT. Nội dung giữ nguyên bản án sơ thẩm số 07/2020/KDTM-ST ngày 18/09/2020 của Toà án nhân dân huyện Đức Hoà.

Ngày 02/02/2021, Công ty Tân Tạo có Đơn đề nghị xem xét bản án theo thủ tục giám đốc thẩm gửi Toà án nhân dân Cấp cao TP. Hồ Chí Minh. Ngày 28/01/2022, Công ty Tân Tạo có văn bản số 117/CV-PL-ITACO-22 gửi Toà án nhân dân cấp cao TP.HCM: Đơn nhắc lại đơn đề nghị giám đốc thẩm. Đến nay Toà án nhân dân Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh chưa có văn bản trả lời kháng nghị hay không kháng nghị giám đốc thẩm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/6, cổ phiếu ITA giảm sàn 620 đồng về 8.300 đồng/cổ phiếu với dư bán sàn hơn 17,7 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin giới thiệu tới độc giả các thông tin về giá khác mà nhiều người quan tâm được liên tục cập nhật như: #Tỷ giá ngoại tệ #giá vàng #Giá xăng dầu hôm nay #giá hồ tiêu hôm nay #giá heo hơi hôm nay #giá cà phê #cập nhật bảng giá điện thoại. Kính mời độc giả đón đọc.

Phiên giao dịch ngày 28/6/2022: Những cổ phiếu cần lưu ý

Các công ty chứng khoán vừa đưa ra báo cáo phân tích đối với một số cổ phiếu cần lưu ý cho phiên giao ...

Rượu Hapro (HAV) báo lỗ năm thứ 5 liên tiếp

CTCP Rượu Hapro (HAV) vừa công bố BCTC niên độ 2021-2022. HAV tiếp tục báo lỗ 570 triệu đồng, đây cũng là năm thứ 5 ...

Chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ, cổ phiếu năng lượng ngược chiều đi lên

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 27/6 đóng cửa trong sắc đỏ sau khi hồi phục mạnh trong tuần trước và có thể kết thúc ...

Vũ Duy Bắc/ĐTCK

Tin cũ hơn
Xem thêm