Công ty CP đầu tư Năm Bảy Bảy bị xử phạt gần 100 triệu đồng vì đặt mua cổ phiếu nằm ngoài biên độ

Cập nhật: 18:39 | 20/09/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBNCKNN) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán: NBB) vì đặt lệnh giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ với mức giá nằm ngoài biên độ giao động giá trong thời gian đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ.

Ngày 19/9/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 269/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, cụ thể như sau:

 Phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 14 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Diễn biến cổ phiếu trong ngày 20/9 của Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.

Theo UBCKNN, doanh nghiệp này đã có hành vi vi phạm hành chính: Đặt lệnh giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ với mức giá nằm ngoài biên độ giao động giá trong thời gian đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ đăng ký mua lại 9.757.150 cổ phiếu NBB từ ngày 01/04/2019 đến ngày 26/04/2019.

Ngày 12/04/2019, Công ty đã đặt mua lại cổ phiếu quỹ là NBB với giá 19.450 đồng/cổ phiếu cao hơn giá đặt mua theo quy định (18.940 đồng/cổ phiếu).

Minh Tâm

Tin liên quan