Công bố Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia

Cập nhật: 09:21 | 30/09/2016 Theo dõi KTCK trên

Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015 gồm 10 chương sẽ cung cấp những thông tin cụ thể về môi trường đất, nước, không khí… và có những kiến nghị cụ thể để giảm thiểu ô nhiễm, nâng cao công tác bảo vệ môi trường.

cong bo bao cao hien trang moi truong quoc giaToàn cảnh Lễ công bố.


Chiều 29/9, Bộ TN&MT tổ chức Lễ công bố Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân cho biết, thực thi Luật Bảo vệ môi trường, Bộ lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 5 năm 1 lần. Năm 2015, Bộ TN&MT xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015 để đánh giá tổng quan môi trường của Việt Nam. Việc đánh giá, phân tích nguyên nhân, hiện trạng, tác động và xu hướng các vấn đề có liên quan đến môi trường sẽ hỗ trợ cho việc xem xét, điều chỉnh, bổ sung các chính sách, kế hoạch và giải pháp để quản lý và bảo vệ môi trường.

Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015 được xây dựng gồm 10 chương. Chương 1 là những vấn đề liên quan đến hoạt động phát triển kinh tế-xã hội và sức ép đối với môi trường. Chương 2 trình bày về các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu. Chương 3 nêu lên hiện trạng chất thải rắn, những vấn đề còn tồn tại trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý. Từ chương 4 đến chương 6 báo cáo tập trung vào việc phân tích diễn biến chất lượng môi trường nước (nước mặt, nước ngầm, nước biển), không khí và đất.

Chương 7 đề cập đến hiện trạng, diễn biến đa dạng sinh học và công tác quản lý đa dạng sinh học. Chương 8 là các vấn đề liên quan tới tác động của ô nhiễm môi trường đến các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội. Chương 9 và chương 10 tập trung vào các nhóm vấn đề quản lý môi trường, tổng kết lại những vấn đề nổi cộm, những thách thức và cơ hội đối với công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn mới, đưa ra những định hướng, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cấp bách đối với công tác bảo vệ môi trường.

Đánh giá về những khó khăn trong công tác bảo vệ môi trường, Báo cáo đã chỉ rõ những tồn tại như: Nhận thức, ý thức trách nhiệm của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và người dân vẫn còn hạn chế. Nhiều địa phương chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt, xem nhẹ công tác bảo vệ môi trường. Hệ thống pháp luật, quy chuẩn còn nhiều bất cập, thiếu tính khả thi, thiếu quy định, tiêu chí, công cụ để sàng lọc, lựa chọn dự án đầu tư, công nghệ sản xuất, xử lý môi trường, kiểm soát hoạt động xả thải của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, năng lực quản lý còn hạn chế, trang thiết bị kỹ thuật công nghệ còn thiếu và yếu, các chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe.

Từ các phân tích trong Báo cáo, một số kiến nghị cụ thể đã được đưa ra để nâng cao công tác quản lý, phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Cụ thể, Quốc hội cần rà soát sửa đổi Luật Đa dạng sinh học và các luật liên quan nhằm hình thành khuôn khổ pháp lý đủ mạnh, thống nhất và hiệu quả hơn để quản lý, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, nghiên cứu xây dựng Luật Không khí sạch. Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình giám sát chuyên đề về bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư, công trình có nguy cơ tiềm ẩn gây ô nhiễm môi trường cao do Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Đồng thời, chỉ đạo hội đồng nhân dân cấp tỉnh thực hiện Chương trình giám sát chuyên đề về bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư, công trình tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm cao thuộc sự quản lý của địa phương.

Đối với Chính phủ, cần chỉ đạo, rà soát, điều chỉnh và bổ sung các quy định của pháp luật về môi trường, tài nguyên, thuế, ngân sách, đầu tư, xây dựng, khoa học và công nghệ, năng lượng… để bảo đảm thống nhất, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, chú trọng xây dựng các tiêu chí sàng lọc, tiếp nhận các dự án đầu tư theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết, ngay sau Lễ công bố, Báo cáo sẽ được gửi tới các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và tuyên truyền phổ biến tới mọi tầng lớp nhân dân, phục vụ cho quá trình hoạch định chính sách, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường.

Bộ TN&MT cũng sẽ triển khai cơ chế theo dõi, đánh giá kết quả tham khảo, vận dụng những khuyến nghị của Báo cáo, tiếp tục nghiên cứu và làm sâu sắc hơn, bổ sung cho các báo cáo chuyên đề về hiện trạng môi trường những năm tiếp theo.Theo Báo điện tử Chính phủ Việt Nam

Tin liên quan
Tin cũ hơn
Xem thêm