Cổ phiếu tâm điểm ngày 27/6: VPB, TNG, CTD

Cập nhật: 22:43 | 26/06/2019

Nhận định kỹ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm VPB, TNG, CTD.  

co phieu tam diem ngay 276 vpb tng ctd

Cổ phiếu tâm điểm ngày 26/6: VIB, ACB, VJC

co phieu tam diem ngay 276 vpb tng ctd

Cổ phiếu tâm điểm ngày 25/6: HSG, CTG, TPB, GAS

co phieu tam diem ngay 276 vpb tng ctd

Cổ phiếu tâm điểm ngày 24/6: MBB, PLX, PPC

VPB - Tích lũy ngắn hạn

CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC)

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Xu hướng hiện tại: tích lũy và hồi phục trong ngắn hạn và có khả năng giữ đà hồi phục trong trung hạn

- Chỉ báo xu hướng MACD: xu hướng tăng, ở trên đường trung tâm và trên đường tín hiệu. - Chỉ báo RSI: trong vùng mua

- Đường MA: MA 20 tăng, MA 50, MA 100, MA 150 đang có xu hướng đi ngang và MA 200 tiếp tục giảm

Phân tích:

Cổ phiếu VPB đang vận động trong kênh giá 18,8 – 19,95. Chỉ báo RSI nằm trong vùng mua ủng hộ trạng thái tích lũy và hồi phục ngắn hạn. Chỉ báo MACD tiếp tục cho thấy vùng giá của VPB có khả tăng tiếp tục tích lũy và phục hồi vùng giá hướng về MA 100 ở các phiên tiếp theo. Vận động của MA 20, MA 50, MA 100, MA 150 có xu hướng chuyển sang đi ngang và MA 200 tiếp tục giảm cùng thanh khoản tăng trở lại. Do vậy VPB tiếp tục xu hướng tích lũy và hồi phục ngắn hạn và có khả năng giữ đà hồi phục trong trung hạn. Ngưỡng kháng cự của VPB là 20,5 và 22,5, ngưỡng hỗ trợ tại 17,6.

co phieu tam diem ngay 276 vpb tng ctd
Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu VPB

TNG – Tích lũy

CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC)

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Ngưỡng kháng cự ngắn hạn: 20,36

- Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn: 18,04

- Xu hướng ngắn hạn (5-10 ngày): Tăng

- Ngưỡng kháng cự trung hạn: 23,13

- Ngưỡng hỗ trợ trung hạn: 16,37

- Xu hướng trung hạn (1-3 tháng): Tăng

Phân tích:

Mức Stock Rating của TNG ở mức 95 điểm cho thấy các nhà đầu tư trung hạn có thể tiếp tục vị thế mua và nắm giữ. Đồ thị giá của TNG vẫn đang trong giai đoạn tích lũy với khối lượng giao dịch tăng mạnh trên mức trung bình 20 phiên. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn cũng được nâng từ mức giảm lên tăng. Do đó, nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua ở vùng giá hiện tại. Mức mục tiêu ngắn hạn 23,130 đồng.

co phieu tam diem ngay 276 vpb tng ctd
Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu TNG

CTD - Tăng giá ngắn hạn

CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC)

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Ngưỡng kháng cự ngắn hạn: 20,36

- Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn: 18,04

- Xu hướng ngắn hạn (5-10 ngày): Tăng

- Ngưỡng kháng cự trung hạn: 23,13

- Ngưỡng hỗ trợ trung hạn: 16,37

- Xu hướng trung hạn (1-3 tháng): Tăng

Phân tích:

Đồ thị giá của cổ phiếu CTD tiến về gần đường trung bình 20 phiên với khối lượng giao dịch cải thiện. Đồng thời, đồ thị giá của CTD có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy và xu hướng ngắn hạn được nâng từ mức giảm lên tăng. Do đó, nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua ở vùng giá hiện tại. Mức mục tiêu ngắn hạn 114.670 đồng.

co phieu tam diem ngay 276 vpb tng ctd
Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu CTD

Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên.

Trang Nhi