Cổ phiếu tâm điểm ngày 16/5: MSN, VGT, HBC

Cập nhật: 23:10 | 15/05/2019

Nhận định kỹ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm MSN, VGT, HBC.

co phieu tam diem ngay 165 msn vgt hbc Cổ phiếu tâm điểm ngày 15/5: DGW, DRC, VNM
co phieu tam diem ngay 165 msn vgt hbc Cổ phiếu tâm điểm ngày 14/5: FPT, TCM, REE
co phieu tam diem ngay 165 msn vgt hbc Cổ phiếu tâm điểm ngày 13/5: TPB, VHM, PVS

MSN - Tích lũy

CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC)

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Xu hướng hiện tại: tích lũy ngắn hạn và giữ đà tăng trong trung hạn

- Chỉ báo xu hướng MACD: Vận động đi ngang trên đường trung tâm và dưới đường tín hiệu.

- Chỉ báo RSI: trong vùng mua và xu hướng vận động trong vùng này

- Đường MA: Các đường MA tiếp tục xu hướng tăng độ dốc hướng lên trừ MA 50 tiếp tục giảm nhẹ.

Phân tích:

Cổ phiếu MSN đang vận động trong kênh giá 85 – 89. Chỉ báo RSI nằm trong vùng mua và xu hướng duy trì vận động trong vùng này ủng hộ trạng thái tích lũy ngắn hạn. Chỉ báo MACD tiếp tục cho thấy MSN còn tích lũy vùng giá trong kênh 86 - 88 ở các phiên tiếp theo. Vận động của tất cả các đường MA hướng lên trừ MA50 cùng thanh khoản duy trì trung tính cho thấy MSN khả năng tiếp diễn xu hướng tích lũy ngắn hạn và giữ đà tăng trong trung hạn trước khi gặp ngưỡng kháng cự 94,28.

co phieu tam diem ngay 165 msn vgt hbc

Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu MSN

VGT - Tăng mạnh

CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC)

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Ngưỡng kháng cự ngắn hạn: 13

- Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn: 11,4

- Xu hướng ngắn hạn (5-10 ngày): Tăng

- Ngưỡng kháng cự trung hạn: 14

- Ngưỡng hỗ trợ trung hạn: 10,2

- Xu hướng trung hạn (1-3 tháng): Tăng

Phân tích:

Đồ thị giá của VGT tăng mạnh và vượt hoàn toàn đường trung bình 20 ngày. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn có chiều hướng giảm mạnh và có khả năng sớm bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn cũng được nâng từ mức giảm lên tăng. Do đó, nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua ở vùng giá hiện tại với mức mục tiêu ban đầu 14.000 đồng. Tỷ trọng giải ngân tối ưu là 18,75%.

co phieu tam diem ngay 165 msn vgt hbc

Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu VGT

HBC - Tăng giá ngắn hạn

CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC)

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Ngưỡng kháng cự ngắn hạn: 17

- Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn: 15,1

- Xu hướng ngắn hạn (5-10 ngày): Tăng

- Ngưỡng kháng cự trung hạn: 20

- Ngưỡng hỗ trợ trung hạn: 14,5

- Xu hướng trung hạn (1-3 tháng): Giảm

Phân tích:

Đồ thị giá tăng về gần đường trung bình 20 ngày và rủi ro ngắn hạn cũng giảm đáng kể. Đồng thời, đồ thị có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy và hình thành mô hình đảo chiều ngắn hạn. Xu hướng ngắn hạn được nâng từ mức giảm lên tăng. Do đó, nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua ở vùng giá hiện tại với mức mục tiêu ban đầu 20.000 đồng và tỷ trọng giải ngân tối ưu là 23,97%.

co phieu tam diem ngay 165 msn vgt hbc

Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu HBC

Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên.

Theo Kinh tế & Tiêu dùng