Cổ phiếu Nhiệt điện Phả Lại (PPC) vào danh sách không được cấp margin

Cập nhật: 09:07 | 23/03/2023 Theo dõi KTCK trên

Cổ phiếu của Nhiệt điện Phả Lại vừa bị đưa vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/3, cổ phiếu PPC giảm sàn 1.050 đồng về 14.050 đồng/cổ phiếu, khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất đạt hơn 232 nghìn đơn vị.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) vừa đưa cổ phiếu Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại (HOSE: PPC) vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Lý do được HOSE đưa ra do Báo cáo tài chính năm 2022 của Nhiệt điện Phả Lại được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Cổ phiếu Nhiệt điện Phả Lại (PPC) vào danh sách không được cấp margin
Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại

Cụ thể, Công ty TNHH KPMG vừa đưa ra báo cáo kiểm toán năm 2022 đối với Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại với ý kiến ngoại trừ do chưa ghi nhận giảm 161,99 tỷ đồng doanh thu.

Trong đó, KPMG cho biết, Nhiệt điện Phả Lại chưa ghi nhận phần doanh thu thoái hoàn điện năng sau thời điểm phát hành báo cáo tài chính năm trước do sai số thiết bị đo đếm diễn ra từ tháng 12/2018 đến tháng 3/2022 với tổng số tiền 161,99 tỷ đồng trong báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2022.

Việc chưa ghi nhận doanh thu điện năng thoái hoàn do sai số thiết bị đo đếm của Nhiệt điện Phả Lại là chưa phù hợp với hướng dẫn tại Mục b, khoản 1, Điều 81, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ Kế toán doanh nghiệp mà theo đó trường hợp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải giảm giá, phải chiết khấu thương mại, bị trả lại sau thời điểm phát hành báo cáo tài chính doanh nghiệp ghi giảm doanh thu của kỳ phát sinh (kỳ sau).

Nếu Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận doanh thu thoái hoàn điện năng do sai số thiết bị đo đếm theo quy định nêu trên của Thông tư 200 thì doanh thu thuần, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận sau thuế lần lượt giảm 161,99 tỷ đồng, 32,4 tỷ đồng và 129,6 tỷ đồng cho năm kết thúc ngày 31/12/2022; thuế phải thu Nhà nước và tài sản thuế thu nhập hoãn lại sẽ lần lượt tăng thêm 10,26 tỷ đồng và 16,89 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2022 và phải thu ngắn hạn của khách hàng; thuế và các khoản phải nộp Nhà nước; và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ lần lượt giảm 161,99 tỷ đồng, 5,2 tỷ đồng và 129,6 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2022.

Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, Nhiệt điện Phả Lại cho biết, tháng 4/2022, đơn vị kiểm định các máy biến điện áp (TU) mới phát hiện ra sai số của các máy biến điện áp. Khi xác định số liệu quá khứ thì thấy có điểm sai số từ năm 2018.

Do phần máy biến điện áp 5 năm mới thực hiện kiểm định một lần. Vì vậy, Công ty cho biết đến năm 2022, bên mua và bên bán tạm thời xác định kiểm định và phát hiện sai sót từ tháng 12/2018 đến tháng 3/2022. Kể từ tháng 4/2022 đến tháng 12/2022, các bên gồm Nhiệt điện Phả Lại, Công ty mua bán điện, Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, Công ty Truyền tải điện 1, Tổng Công ty điện lực Miền Bắc đã họp nhiều lần để xây dựng phương pháp tính toán sai số nêu trên.

Nhiệt điện Phả Lại nhấn mạnh, tạm ước tính và ghi nhận giảm 161,99 tỷ đồng tiền doanh thu thoái hoàn vào kỳ kế toán quý IV/2022. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các bên chưa thống nhất được các nội dung liên quan doanh thu thoái hoàn do chưa đầy đủ hồ sơ, phương pháp xác định sản lượng và đơn giá.

Chính vì vậy, Nhiệt điện Phả Lại chưa đủ cơ sở ghi nhận vào Báo cáo tài chính năm 2022. Trong thời gian tới, Nhiệt điện Phả Lại tiếp tục đàm phán với các bên có liên quan về nội dung này, Công ty sẽ ghi nhận doanh thu thoái hoàn này vào kỳ kế toán có sự thống nhất của các bên.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/3, cổ phiếu PPC giảm sàn 1.050 đồng về 14.050 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất đạt hơn 232 nghìn đơn vị.

Cổ phiếu Nhiệt điện Phả Lại (PPC) vào danh sách không được cấp margin
Giá cổ phiếu PPC từ đầu năm 2023 đến nay (Nguồn: TradingView)
Cuộc "di cư" của cổ đông lớn khỏi các doanh nghiệp bất động sản

Mặc dù đã trỗi dậy mạnh mẽ sau những thông tin tích cực, nhóm cổ phiếu bất động sản nhìn chung vẫn ngụp lặn với ...

Chứng khoán Mỹ quay đầu lao dốc sau quyết định nâng lãi suất của Fed

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên 22/3, khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục tăng lãi suất và thừa ...

Trái chiều giao dịch dòng tiền nội phiên 22/3, cổ phiếu MSN được gom khá mạnh

Phiên giao dịch ngày 22/3, trong khi tổ chức trong nước bán ròng 40,3 tỷ đồng, các nhà đầu tư cá nhân mua ròng 154,7 ...

Anh Khôi (t/h)