Có được xóa án tích khi chưa đóng án phí không?

Cập nhật: 12:15 | 16/05/2019

TBCKVN - Độc giả hỏi: Chưa đóng án phí có được xóa án tích hay không?

co duoc xoa an tich khi chua dong an phi khong Đóng mã số thuế đối với hoạt động của hộ kinh doanh?
co duoc xoa an tich khi chua dong an phi khong Vay tiền không trả phạm tội gì, xử lý như thế nào?

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Căn cứ vào Bộ Luật hình sự 1999; Nghị quyết 01/2000/NQ-HĐTP.

co duoc xoa an tich khi chua dong an phi khong
Ảnh minh họa

2. Nội dung phân tích:

Điều 63 Bộ Luật hình sự 1999 quy định về vấn đề xoá án tích như sau:

"Người bị kết án được xoá án tích theo quy định tại các điều từ Điều 64 đến Điều 67 của Bộ luật này.

Người được xoá án tích coi như chưa bị kết án và được Toà án cấp giấy chứng nhận."

Có 3 hình thức xóa án tích: Xóa án tích đương nhiên, xóa án tích theo quyết định của tòa án và xóa án tích trong trường hợp đặc biệt được quy định tại các Điều 64,65,66 Bộ luật hình sự.

Đối với trường hợp đương nhiên xóa án tích, người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XI và Chương XXIV của Bộ luật này, nếu từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án người đó không phạm tội mới trong 1 thời hạn xác định thì sẽ được đương nhiên xóa án tích.

Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt : Để được xoá án tích trong trường hợp đặc biệt, người bị kết án phải có đủ các điều kiện: có những tiến bộ rõ rệt; đã lập công; được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó thường trú đề nghị; đã đủ một phần ba thời hạn quy định tại Điều 64, Điều 65 Bộ luật hình sự năm 1999, kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án.

"Có những tiến bộ rõ rệt" là sau khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án đã hoà nhập vào cộng đồng, tham gia làm ăn lương thiện, chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước…

"Đã lập công" là có thành tích xuất sắc trong cuộc sống, trong sản xuất, chiến đấu, học tập, công tác được cơ quan có thẩm quyền khen thưởng hoặc chứng nhận.

Đối với việc xóa án tích theo quyết định của tòa án, Toà án quyết định việc xoá án tích đối với những người đã bị kết án về các tội quy định tại Chương XI và Chương XXIV của Bộ luật này, căn cứ vào tính chất của tội phạm đã được thực hiện, nhân thân, thái độ chấp hành pháp luật và thái độ lao động của người bị kết án sau khi đã chấp hành xong bản án trong 1 khoảng thời gian mà không phạm tội mới.

Theo đó, trong cả 3 trường hợp người bị kết án sẽ được xóa án tích khi đã chấp hành xong bản án và đáp ứng một số tiêu chuẩn khác.

Nội dung "chấp hành xong bản án" được hướng dẫn bởi Điểm c Mục 11 Nghị quyết 01/2000/NQ-HĐTP:

Được coi là chấp hành xong hình phạt chính, hình phạt bổ sung và các quyết khác của bản án trong các trường hợp sau đây:

+ Người bị kết án tự mình đã chấp hành xong hình phạt chính, hình phạt bổ sung và các quyết định khác của bản án;

+ Người bị kết án đã chấp hành xong hình phạt chính, hình phạt bổ sung, còn các quyết định về tài sản trong bản án hình sự đã có người nộp thay cho người bị kết án (người thân của người bị kết án đã bồi thường thay, đã nộp tiền án phí, tiền phạt… thay cho người bị kết án hoặc người cùng người bị kết án phải liên đới bồi thường đã bồi thường đủ toàn bộ theo quyết định của bản án);

+ Người bị xử phạt tù, nhưng được hưởng án treo đã chấp hành xong thời gian thử thách, trong trường hợp đã chấp hành xong hình phạt bổ sung và các quyết định khác của bản án (nếu có).

Như vậy việc chấp hành xong bản án được hiểu là chấp hành xong hình phạt chính, hình phạt bổ sung và các quyết khác của bản án bao gồm tiền bồi thường, đã nộp tiền án phí, tiền phạt. Vì vậy, việc chấp hành xong bản án sẽ được tính từ thời điểm nộp xong tiền tạm ứng án phí. Việc chưa nộp tiền tạm ứng án phí đồng nghĩa với việc chưa chấp hành xong bản án và sẽ không được xóa án tích.

Linh Linh