Có cần thẩm định và phê duyệt lại khi thay thế giá gói thầu không?

Cập nhật: 09:20 | 17/07/2019 Theo dõi KTCK trên

TBCKVN - Độc giả hỏi: Có bắt buộc chủ đầu tư phải tiến hành thêm một bước thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng để thay thế giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt không?

co can tham dinh va phe duyet lai khi thay the gia goi thau khong

Yêu cầu đối với các thành viên của hội đồng đấu thầu là gì?

co can tham dinh va phe duyet lai khi thay the gia goi thau khong

Gói thầu giá trị bao nhiêu thì được chỉ định thầu rút gọn

co can tham dinh va phe duyet lai khi thay the gia goi thau khong

Có được thương thảo hợp đồng rồi mới phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu không?

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Nghị định 32/2015/NĐ-CP

Thông tư 06/2016/TT-BXD

co can tham dinh va phe duyet lai khi thay the gia goi thau khong
Ảnh minh họa

2. Nội dung phân tích:

Trong trường hợp này, Điều 12 Nghị định 32/2015/NĐ-CP có quy định:

Điều 12. Quy định chung về dự toán gói thầu xây dựng

1. Dự toán gói thầu xây dựng xác định theo từng gói thầu, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt và được thực hiện trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu xây dựng.

2. Dự toán gói thầu xây dựng gồm dự toán gói thầu thi công xây dựng; dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình; dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng và dự toán gói thầu hỗn hợp.

3. Chủ đầu tư tổ chức xác định, cập nhật dự toán gói thầu xây dựng, thực hiện thẩm định, phê duyệt để thay thế giá gói thầu xây dựng ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, làm cơ sở để lập Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu xây dựng.

4. Chủ đầu tư được thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện xác định, cập nhật, thẩm tra dự toán gói thầu xây dựng trước khi phê duyệt.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại Điều 15 Thông tư 06/2016/TT-BXD như sau:

Điều 15. Thẩm quyền xác định, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng

1. Việc tổ chức xác định, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán các gói thầu xây dựng thực hiện theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 12 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

2. Dự toán gói thầu đã được phê duyệt nhưng chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư tổ chức cập nhật bằng chỉ số giá hoặc giá và các chế độ chính sách có liên quan khác, phê duyệt để thay thế giá gói thầu đã duyệt trước thời Điểm mở thầu Khoảng 28 ngày.

3. Trường hợp dự toán gói thầu xây dựng vượt dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định.

Như vậy, giá gói thầu xây dựng đã được phê duyệt trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thay thế để phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt và với điều kiện dự toán gói thầu đã duyệt nhưng chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư phê duyệt để thay thế giá gói thầu đã duyệt trước thời điểm mời thầu khoảng 28 ngày. Do đó, khi có sự thay đổi trong giá gói thầu thì chủ đầu tư bắt buộc phải tiến hành phê duyệt để thay thế giá gói thầu xây dựng ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, làm cơ sở để lập Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu xây dựng.

Linh Linh