Chương trình hành động triển khai chiến lược phát triển thị tường chứng khoán đến năm 2030

Cập nhật: 10:35 | 09/06/2024 Theo dõi KTCK trên

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cụ thể hóa các giải pháp thành các nhiệm vụ/đề án cụ thể gắn với từng giai đoạn phát triển.

Nhằm triển khai Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chương trình hành động của Bộ Tài chính triển khai Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 đã được Bộ Tài chính phê duyệt, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 624/QĐ-UBCK ngày 03/06/2024 phê duyệt Chương trình hành động của UBCKNN triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030.

Chương trình hành động triển khai chiến lược phát triển thị tường chứng khoán đến năm 2030

Chương trình hành động của UBCKNN đã cụ thể hóa các giải pháp của Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) đến năm 2030 thành các nhiệm vụ/đề án cụ thể gắn với từng giai đoạn phát triển, với sự phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng đơn vị thuộc và trực thuộc UBCKNN nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra tại Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030.

Chương trình hành động của Bộ Tài chính được ban hành trước đó đã cụ thể hóa các giải pháp của Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 thành các nhiệm vụ/đề án cụ thể gắn với từng giai đoạn phát triển, với sự phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính đảm bảo tính khả thi, có kết quả rõ ràng, có sự liên kết, phối hợp giữa các đơn vị.

Mặt khác, chương trình hành được ban hành nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra tại Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 đó là: “Phát triển TTCK ổn định, an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững và hội nhập; nâng cao khả năng chống chịu rủi ro, có cơ cấu hợp lý giữa các cấu phần thị trường, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, chủ yếu cho nền kinh tế; duy trì tăng trưởng về quy mô, chú trọng nâng cao chất lượng; phát triển các công cụ tài chính xanh, tài chính bền vững; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực chứng khoán; xây dựng hệ thống quản lý, giám sát thị trường gắn với ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại; tăng cường liên kết và hội nhập quốc tế, từng bước thu hẹp về khoảng cách phát triển giữa TTCK Việt Nam so với TTCK các nước phát triển”.

Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 đặt mục tiêu quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 100% GDP vào năm 2025 và đạt 120% GDP vào năm 2030. Dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 47% GDP (trong đó dư nợ trái phiếu doanh nghiệp đạt tối thiểu 20% GDP) vào năm 2025 và đạt tối thiểu 58% GDP (trong đó dư nợ trái phiếu doanh nghiệp đạt tối thiểu 25% GDP) vào năm 2030; TTCK phái sinh tăng trưởng trung bình khoảng 20% - 30% mỗi năm trong giai đoạn 2021 - 2030.

Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trên TTCK đạt 9 triệu tài khoản vào năm 2025 và 11 triệu tài khoản vào năm 2030, trong đó tập trung phát triển nhà đầu tư có tổ chức, nhà đầu tư chuyên nghiệp và thu hút sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài. Tăng tỷ trọng trái phiếu Chính phủ do nhà đầu tư là tổ chức phi ngân hàng nắm giữ lên mức 55% vào năm 2025 và 60% vào năm 2030.

Nâng cao chất lượng quản trị công ty niêm yết trên mức bình quân khu vực Đông Nam Á; áp dụng thông lệ tốt về tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị công ty (tiêu chuẩn ESG) tại các Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam hướng tới yếu tố phát triển bền vững theo thông lệ quốc tế.

Hoàn thành việc phân bảng cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán trong năm 2025. Phấn đấu đến năm 2025 nâng hạng TTCK Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi theo tiêu chuẩn phân hạng TTCK của các tổ chức quốc tế. Tích cực hội nhập thị trường tài chính, chứng khoán thế giới, đáp ứng yêu cầu về an ninh tài chính, nâng cao khả năng cạnh tranh, quản trị rủi ro, đưa vào áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế; hướng tới đạt trình độ phát triển của nhóm 4 nước dẫn đầu khu vực ASEAN vào năm 2025.

Bộ Tài chính đề xuất bổ sung thêm quyền cho UBCK trong việc đảm bảo an ninh, an toàn TTCK

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Tài chính có dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định ...

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thanh tra, giám sát năm 2024

Thực hiện chương trình đào tạo năm 2024 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), từ ngày 27-29/5/2024, tại trụ sở cơ quan, UBCKNN ...

Đảm bảo an toàn thông tin phục vụ hoạt động giao dịch chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán, các công ty quản lý quỹ bảo đảm an toàn thông tin ...

Linh Đan

Tin cũ hơn
Xem thêm