• Bao giờ cổ đông Louis Capital (TGG) được về mặt đất?

    Bao giờ cổ đông Louis Capital (TGG) được về mặt đất?

    Giới chứng khoán lâu năm nói vui rằng, "tiệc vui" tại nhóm cổ phiếu họ "Louis" đã kết thúc với sự thăng hoa tột đỉnh của giá cổ phiếu. Tuy nhiên, khi nhiều nhà đầu tư thực sự đã tỉnh cơn say, họ vẫn khó xác định được ngày về mặt đất.
    09:19 | 28/09/2021
|< < 1 2 3 > >|