Chứng khoán Tiên Phong (TPS) muốn bơm thêm 700 tỷ đồng cho tự doanh sau khi thua lỗ trong quý 3

Cập nhật: 11:13 | 24/11/2023 Theo dõi KTCK trên

Quý 3/2023, tổng giá trị bán trái phiếu của TPS đạt trên 12.000 tỷ đồng song ghi nhận mức lỗ 219 tỷ. Công ty cũng bán lượng cổ phiếu trị giá 129 tỷ đồng và chứng chỉ tiền gửi 1.360 tỷ đồng, thu lãi ròng 8 tỷ. Tính chung trong quý, mảng tự doanh nói chung của Chứng khoán Tiên Phong báo lỗ 211 tỷ đồng.

HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (TPS, HOSE: ORS) mới có quyết nghị thông qua việc bổ sung chi tiết về mục đích và kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) muốn bơm thêm 700 tỷ đồng cho tự doanh sau khi thua lỗ trong quý 3

Theo nội dung của nghị quyết, TPS dự kiến sẽ dùng 700 tỷ đồng để bổ sung cho hoạt động tự doanh chứng khoán, 200 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư vốn và 100 tỷ đồng cho hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hợp pháp khác. TPS dự kiến sẽ giải ngân toàn bộ số tiền trên trong năm 2024 phù hợp với kế hoạch kinh doanh của công ty tại từng thời điểm. Tuy nhiên, tùy vào tình hình hoạt động thực tế, thời điểm giải ngân và số tiền sử dụng cho từng mục đích có thể thay đổi.

Trước đó, hồi tháng 8, TPS từng công bố nghị quyết thông qua phương án chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ công ty lên 3.000 tỷ đồng. Cụ thể, TPS sẽ chào bán thêm 100 triệu cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/cp, tỷ lệ thực hiện quyền 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, cổ đông sở hữu 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới). Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi chào bán là 300 triệu cổ phiếu.

Thời điểm chào bán chính thức là kể từ ngày Hội đồng quản trị ban hành quyết nghị thông qua việc triển khai phương án chào bán quyền mua cổ phần. Thời gian cụ thể thực hiện các công việc, thủ tục liên quan được quy định tại Bản cáo bạch và/hoặc theo quy định của pháp luật.

Ngoài bổ sung về mục đích và kế hoạch trong Nghị quyết tháng 8, Nghị quyết mới còn thay đổi một số nội dung về trách nhiệm và công việc được giao cho bà Bùi Thị Thanh Trà, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật.

Trên thị trường, cổ phiếu ORS đang có nhịp hồi phục kể từ đầu tháng 11. Kết phiên giao dịch ngày 22/11, cổ phiếu ORS tăng 3,27% lên mức 17.350 đồng/cp, tăng 28,5% giá trị sau ba tuần giao dịch, với thanh khoản đạt hơn 6,5 triệu đơn vị trong phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu TPS
Diễn biến giá cổ phiếu TPS

Về kết quả kinh doanh, TPS báo lãi sau thuế quý 3 giảm 16% so với cùng kỳ còn 59 tỷ trong đó bộ phận tự doanh lỗ trăm tỷ khi bán trái phiếu đầu tư. Báo cáo tài chính riêng quý 3, TPS ghi nhận doanh thu đạt hơn 656 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu doanh thu, tự doanh chiếm 211 tỷ đồng, nghiệp vụ lưu ký 282 tỷ đồng và thu nhập khác 82 tỷ đồng chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Chi phí hoạt động trong kỳ tăng 23% lên mức 434 tỷ đồng (chủ yếu do ghi nhận lỗ tự doanh, chi phí lưu ký chứng khoán); chi phí tài chính cũng tăng 75% lên mức 120 tỷ đồng.

Quý 3, tổng giá trị bán trái phiếu của TPS đạt trên 12.000 tỷ đồng song ghi nhận mức lỗ 219 tỷ. Công ty cũng bán lượng cổ phiếu trị giá 129 tỷ đồng và chứng chỉ tiền gửi 1.360 tỷ đồng, thu lãi ròng 8 tỷ.

Tính chung trong quý, mảng tự doanh nói chung của Chứng khoán Tiên Phong báo lỗ 211 tỷ đồng.

Chứng khoán Tiên Phong, chứng khoán tps, Chi tiết lãi/lỗ hoạt động tự doanh trái phiếu quý 3/2023 của ORS
Chi tiết lãi/lỗ hoạt động tự doanh trái phiếu quý 3/2023 của TPS

Danh mục FVTPL tại cuối tháng 9 trị giá 2.310 tỷ đồng, tăng 48% sau 3 tháng, chủ yếu do nâng 5 lần lượng chứng chỉ tiền gửi lên mức 840 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty phát sinh khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) trị giá 150 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, TPS đạt 2.251 tỷ đồng doanh thu hoạt động, với gần 1.100 tỷ đồng là lãi từ các tài sản FVTPL. Khấu trừ các chi phí, TPS lãi ròng 170 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 4% so với cùng kỳ 2022.

Chứng khoán Tiên Phong bị phạt 250 triệu đồng do vi phạm về tư vấn phát hành trái phiếu và cho vay ký quỹ

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 691/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ...

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) thực hiện gần 60% kế hoạch lợi nhuận năm trong 6 tháng

Chứng khoán Tiên Phong (TPS - mã chứng khoán ORS) báo lãi sau thuế nửa đầu năm 2023 đạt hơn 110 tỷ đồng, thực hiện ...

Tiếp diễn làn sóng tăng vốn, Chứng khoán Tiên Phong (ORS) không muốn "kém cạnh"

HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (HOSE: ORS) vừa thông qua phương án chào bán quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện ...

Khánh Vân