Chứng khoán Tân Việt (TVSI) bị phạt 125 triệu đồng

Cập nhật: 16:32 | 31/05/2023 Theo dõi KTCK trên

Ngày 30/5/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 395/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI).

Chứng khoán Tân Việt bị xử phạt số tiền 125 triệu đồng theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do vi phạm quy định về hạn chế giao dịch ký quỹ.

Chứng khoán Tân Việt (TVSI) bị phạt 125 triệu đồng
Chứng khoán Tân Việt bị xử phạt số tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế giao dịch ký quỹ.

Cụ thể, ngày 3/6/2021 và 4/6/2021, tỷ lệ ký quỹ ban đầu của một số tài khoản khách hàng thấp hơn 50% theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 87/QĐ-UBCK ngày 25/1/2017 của Chủ tịch UBCKNN về việc ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán. Tuy nhiên, Công ty đã giải ngân cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ khi khách hàng không bảo đảm tỷ lệ ký quỹ theo quy định.

Trước đó, UBCKNN ban hành quyết định đưa TVSI vào tình trạng kiểm soát đặc biệt vì báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 31/12/2022 do công ty lập không được kiểm toán. Thời hạn kiểm soát đặc biệt từ ngày 18/5 đến ngày 17/9. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo Thông tư 91/2020 của Bộ Tài chính, trong thời hạn tối đa 7 ngày kể từ ngày UBCK ra quyết định đặt tổ chức kinh doanh chứng khoán vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải gửi báo cáo chi tiết về thực trạng tài chính, nguyên nhân và phương án khắc phục.

Trong thời hạn kiểm soát đặc biệt, tổ chức kinh doanh chứng khoán không được chi trả cổ tức cho các cổ đông, chia lợi nhuận cho thành viên góp vốn, chia thưởng, đồng thời, không được chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của tổ chức kinh doanh chứng khoán...

Đặc biệt, trong thời gian này, tổ chức kinh doanh chứng khoán không được tham gia góp vốn thành lập công ty con, đầu tư bất động sản; hạn chế đầu tư vào các tài sản có mức độ rủi ro cao hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh làm tăng giá trị rủi ro, giảm vốn khả dụng.

Công ty chứng khoán chỉ được quản lý tiền giao dịch chứng khoán theo phương thức khách hàng của công ty chứng khoán mở tài khoản trực tiếp tại ngân hàng thương mại do công ty chứng khoán lựa chọn để quản lý tiền giao dịch chứng khoán.

Chứng khoán Thiên Việt (TVS) lên tiếng vì bị nhẫm lẫn tên gọi

Công ty CP Chứng Khoán Thiên Việt (TVS) vừa phát đi thông báo về việc bị nhầm lẫn với Công ty CP Chứng khoán Tân ...

Chứng khoán Tân Việt họp ĐHĐCĐ bất thường, bàn phương án ứng phó biến cố của công ty

Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) vừa thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ ...

TVSI thông tin tiến độ thanh toán trái phiếu liên quan Vạn Thịnh Phát

Theo Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, tiến độ thanh toán cho các lô trái phiếu liên quan tới Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ...

Quỳnh Nga