Chứng khoán SSI, VPS, HCM báo lãi tăng trưởng mạnh, lợi nhuận VIX quay đầu

Cập nhật: 09:26 | 21/07/2021 Theo dõi KTCK trên

Sau quý II/2021, nhóm công ty chứng khoán đầu ngành và tầm trung đều lần lượt báo lãi tăng trưởng mạnh hàng chục thậm chí hàng trăm phần trăm. Đáng chú ý, Chứng khoán SSI chỉ sau nửa năm 2021 đã lãi hơn 1.200 tỷ đồng.

chung khoan ssi vps hcm bao lai tang truong manh loi nhuan vix quay dau

Chứng khoán VIX báo lãi quý II/2021 giảm mạnh

CTCP Chứng khoán VIX (HOSE: VIX) vừa công bố bào cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu đạt 356 tỷ đồng - tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái trong đó lãi bán các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 265 tỷ đồng, tăng 79%. Lãi bán tài sản tài chính là 292 tỷ đồng, cùng kỳ khoản này chỉ là 19,3 tỷ đồng. Phần chênh lệch tăng đánh giá lại tài sản tài chính ghi âm 98 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là đánh giá tăng 104 tỷ đồng.

Chứng khoán VIX còn có khoản cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính là 71 tỷ đồng - gấp 2,8 lần quý II/2020.

Bên cạnh đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu và doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đều tăng mạnh.

Trong kỳ, chi phí hoạt động cũng gấp 2,5 lần cùng kỳ và lên 206 tỷ đồng. Phần lỗ tài sản tài chính FVTPL cũng tăng mạnh lên mức 180,3 tỷ đồng - gấp 2,2 lần trong đó lỗ bán tài sản tài chính là 88 tỷ đồng và chênh lệch giảm đánh giá lại tài sản tài chính là 92 tỷ đồng.

Kết quả, VIX báo lãi sau thuế quý II/2021 đạt gần 108 tỷ đồng - tăng 52% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, mức lợi nhuận này của VIX chỉ bằng 1/3 so với quý đầu năm và là thấp nhất trong vòng 4 quý gần đây.

SSI lãi trước thuế 1.232 tỷ đồng nửa đầu năm

CTCP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý II/2021 và 6 tháng đầu năm.

Doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý II đạt lần lượt 1.742 tỷ đồng và 703 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, SSI ghi nhận khoản doanh thu 3.245 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 1.232 tỷ đồng - tăng trưởng lần lượt 38% và 84% so với cùng kỳ năm 2020. Dự kiến lợi nhuận hợp nhất trước thuế cho 6 tháng đầu năm của SSI đạt 1.255 tỷ đồng.

Với kết quả này, kết thúc nửa đầu năm 2021, SSI đã thực hiện 64% kế hoạch lợi nhuận. Tại ngày 30/6/2021, SSI có tổng tài sản 41.538 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 11.096 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay ký quỹ cuối quý II đạt 15.539 tỷ đồng, tăng trưởng 72% so với đầu năm, cũng là mức kỷ lục đối với hoạt động cho vay ký quỹ của SSI. Theo số liệu cập nhật tới thời điểm hiện tại, SSI dẫn đầu về dư nợ cho vay trong số các công ty chứng khoán hàng đầu, Mirae Asset xếp thứ hai xấp xỉ 15.000 tỷ đồng.

Chứng khoán VPS lãi ròng quý II gần 160 tỷ đồng, tăng trưởng 50% so với cùng kỳ

CTCP Chứng khoán VPS đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý II/2021 với các hoạt động đều đạt kết quả tăng trưởng mạnh nhờ sự thăng hoa của thị trường chứng khoán.

Cụ thể, trong quý II/2021, VPS tiếp tục giữ vững vị trí số 1 về môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền bảo đảm với thị phần 16,4%. Điều này đưa doanh thu môi giới trong quý đạt hơn 746 tỷ đồng - gấp gần 6 lần thực hiện cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, mảng tự doanh đã đóng góp phần lớn nhất trong tổng doanh thu khi ghi nhận giá trị hơn 947,3 tỷ đồng - tăng trưởng 55,2% so với quý II/2020. Lãi cho vay margin và ứng trước lên tới hơn 199 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối quý II, dư nợ cho vay ký quỹ đạt đạt 7.382,5 tỷ đồng - tăng trưởng 27% - tương ứng mức tăng gần 1.570 tỷ đồng so với đầu năm.

Chi phí hoạt động của VPS trong kỳ báo cáo tăng 147% so với cùng kỳ năm trước trong đó tương ứng với sự gia tăng của doanh thu môi giới, chi phí nghiệp vụ môi giới cũng tăng cao lên hơn 580,7 tỷ đồng - gấp 4,9 lần cùng kỳ. Đáng chú ý, phần lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL cũng ghi nhận tăng gần gấp đôi lên xấp xỉ 972,6 tỷ đồng.

chung khoan ssi vps hcm bao lai tang truong manh loi nhuan vix quay dau

Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý II/2021 của VPS đạt gần 199,2 tỷ đồng - tăng 51% cùng kỳ 2020. Khấu trừ thuế, công ty báo lãi ròng hơn 159,3 tỷ đồng - tăng 49,4% so với thực hiện quý 2/2020.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, VPS ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt gần 3.916 tỷ đồng - gấp gần 2,3 lần cùng kỳ năm trước; lãi trước thuế ghi nhận xấp xỉ 450 tỷ đồng; lãi sau thuế đạt 361 tỷ đồng - tăng 74,3% cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm 30/6/2021, vốn góp của chủ sở hữu VPS đạt 3.500 tỷ; nợ phải trả hơn 14.690 tỷ đồng - tăng hơn 3.610 tỷ so với đầu năm. Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán tại công ty đạt 14.827 tỷ - gấp đôi so với số đầu năm 7.133 tỷ.

VCSC lãi hơn 500 tỷ đồng trong quý II, đạt 2/3 kế hoạch 202

CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã công bố doanh thu thuần quý II/2021 đạt 879 tỷ đồng - tăng mạnh 116% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu đạt 1.662 tỷ đồng - tăng 110%; doanh thu này đã thực hiện 81% kế hoạch cả năm 2021 (2.050 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế 504 tỷ đồng trong quý II - tăng 62% và 868 tỷ đồng sau nửa đầu năm 2021 - tăng 117%, tương ứng 69% kế hoạch 2021 (1.250 tỷ đồng).

Tại thời điểm cuối quý II, dư nợ cho vay ký quỹ của VCSC đạt 5.546 tỷ đồng - tăng 14% so với quý I. Các khoản vay nợ của công ty tổng cộng 3.904 tỷ đồng, tất cả khoản nợ đều là nợ ngắn hạn, tài trợ cho nghiệp vụ cho vay margin.

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đạt 90 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế quý II

CTCK Bảo Việt (BVSC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu hoạt động 344,4 tỷ đồng, tăng 109% so với cùng kỳ năm trước.

Tính riêng trong quý II, doanh thu môi giới đạt xấp xỉ 136,7 tỷ đồng - gấp 4 lần cùng kỳ năm trước/; lãi từ các khoản đầu tư và nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng trưởng 492% lên hơn 7,1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu từ lãi cho vay và phải thu đạt gần 110 tỷ đồng, cũng gấp đến 2,6 lần thực hiện trong quý II/2020.

Tính tới 30/6/2021, dư nợ các khoản cho vay của BVSC đạt 3.410 tỷ đồng - tăng khoảng 1.205 tỷ so với đầu năm trong đó dư nợ cho vay margin chiếm 2.822 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong kỳ tăng 174% lên mức gần 136,8 tỷ đồng; chi phí quản lý cũng tăng gần 3 lần lên 74,6 tỷ đồng.

Kết quả, BVSC ghi nhận lợi nhuận trước thuế trong quý II đạt 109,3 tỷ đồng - tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ thuế, công ty đạt 89,5 tỷ đồng lợi nhuận ròng - tương ứng mức tăng hơn 20,1%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, BVSC ghi nhận doanh thu xấp xỉ 557,2 tỷ đồng - gấp 2,2 lần nửa đầu năm 2020; lợi nhuận sau thuế đạt 153,2 tỷ đồng - tăng 196% so với cùng kỳ năm trước.

Chứng khoán HCM lãi quý II 283 tỷ đồng, tăng 88% cùng kỳ

CTCP Chứng khoán TP. HCM - HSC (HOSE: HCM) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2021. Nhờ thanh khoản thị trường tăng vọt với các phiên giao dịch tỷ USD, kết quả kinh doanh của HSC gấp đôi cùng kỳ 2020.

Cụ thể, hoạt động tự doanh đóng góp lớn nhất cho doanh thu của HSC trong quý II cũng như 6 tháng đầu năm 2021 với lần lượt 446 tỷ và 1.074 tỷ đồng - tăng lần lượt 151% và 170% so với cùng kỳ 2020.

Doanh thu môi giới quý này đạt 361 tỷ đồng - tăng gần 140% do giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường quý II/2021 tăng 302% so với cùng kỳ 2020, luỹ kế 6 tháng đạt 665 tỷ đồng - tăng 154% cùng kỳ năm trước; khoản thu từ cho vay margin đạt 271 tỷ đồng trong quý II/2021 - tăng gần 157% (luỹ kế 6 tháng đạt 493 tỷ đồng - tăng 122% cùng kỳ năm trước).

Chi phí hoạt động tăng 154% so với cùng kỳ năm trước do chi phí lãi vay tăng cao hơn gấp 4 lần do công ty gia tăng các khoản vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động, chi phí môi giới tăng 96% tương ứng với sự gia tăng của doanh thu môi giới.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý II/2021 của HSC đạt gần 352 tỷ đồng - tăng 87% cùng kỳ 2020; lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 đạt 283 tỷ đồng tăng 88,7%, luỹ kế 6 tháng đạt 605 tỷ đồng, tăng 141% cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, HSC đặt ra kế hoạch kinh doanh tham vọng với doanh thu 2.668 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế lần đầu tiên trên mốc nghìn tỷ đồng - ở mức 1.203 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 68% và 82%. Với kết quả thực hiện được, 6 tháng công ty đã hoàn thành 62,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Chứng khoán MB (MBS) báo lãi quý II hơn 132 tỷ đồng, tăng trưởng 63% so với cùng kỳ

CTCP Chứng khoán MB (MBS) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu hoạt động 643,2 tỷ đồng, gấp hơn 2,2 lần cùng kỳ năm trước.

Nhờ sự thăng hoa của thị trường chứng khoán, các chỉ tiêu doanh thu của MBS đồng loạt tăng trưởng vượt trội. Đáng chú ý, mảng tự doanh trong quý II đạt gần 212 tỷ đồng doanh thu - gấp 4,3 lần quý 2/2020.

Hiện tại, MBS đang đầu tư lượng cổ phiếu niêm yết với giá trị gốc 405 tỷ đồng, nhưng giá trị đánh giá lại đã tăng đến 480 tỷ đồng.

Ngoài ra, MBS đang nắm giữ lượng trái phiếu trị giá gần 593 tỷ đồng và chứng chỉ tiền gửi hơn 600 tỷ đồng.

Trong kỳ, hoạt động môi giới cũng tăng trưởng ấn tượng khi doanh thu tăng trưởng 175% so với cùng kỳ lên mức hơn 222 tỷ đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu ghi nhận doanh thu xấp xỉ 142 tỷ đồng -, gấp đôi quý II/2020. Tính tới 30/6/2021, MBS có hơn 5.442 tỷ đồng các khoản cho vay và phải thu tăng khoảng 1.300 tỷ đồng so với đầu năm.

Khấu trừ đi chi phí và thuế, MBS báo lãi ròng quý 2 hơn 132 tỷ đồng, tăng mạnh 63% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu hoạt động đạt 512,3 tỷ đồng. Qua đó, MBS đạt 290 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế - gấp 2,15 lần cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế 232 tỷ đồng - tăng trưởng 116% kết quả nửa đầu năm 2020.

Năm 2021, MBS đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.300,5 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 450 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2021, MBS đã hoàn thành 39,4% mục tiêu doanh thu và 51,5% kỳ vọng lãi cả năm.

Petrolimex (PLX) muốn bán thêm 8 triệu cổ phiếu quỹ

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - Mã chứng khoán: PLX) tiếp tục lên kế hoạch bán ra cổ phiếu quỹ.

VN-Index tăng 30 điểm, dòng tiền cá nhân gom mạnh cổ phiếu bất động sản, ngân hàng

Trong phiên VN-Index hồi về mốc 1.270 điểm, nhà đầu tư cá nhân trong nước cũng trở lại mua ròng nhẹ 36 tỷ đồng; nhóm ...

Tin tức doanh nghiệp nổi bật ngày 21/7/2021: TCB, FPT, KDC, VIX, HBC, SSB

Cập nhật kết quả kinh doanh, tình hình hoạt động, thông tin phát hành cổ phiếu, thông tin trả cổ tức và tin tức giao ...

Hữu Dũng T/H