Chứng khoán Rồng Việt: Lợi nhuận sau thuế quý I tăng trưởng 97%

Cập nhật: 11:11 | 09/04/2024 Theo dõi KTCK trên

Chứng khoán Rồng Việt thông qua kế hoạch doanh thu tăng 18,3% lên 983 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 13% xuống 288 tỷ đồng. Kết thúc quý I/2024, Chứng khoán Rồng Việt đã hoàn thành 38% kế hoạch năm.

Chiều ngày 08/04, Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (HOSE: VDS) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Năm 2024, Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu 983 tỷ đồng, tăng trên 18% so với thực hiện năm trước. Trong đó, nguồn thu chính từ dịch vụ chứng khoán 418 tỷ đồng, tăng gần 26%; hoạt động kinh doanh môi giới 265 tỷ đồng, tăng 6% và mảng đầu tư được kỳ vọng mang về 200 tỷ đồng, tăng gần 21%. Đáng chú ý, mảng ngân hàng đầu tư dự kiến thu về 60 tỷ đồng, tăng gần 706%, tức gấp 7 lần thực hiện năm trước.

Sau khi trừ tổng chi phí 360 tỷ đồng (tăng 49%), lãi trước và sau thuế của Công ty lần lượt là 360 tỷ đồng và 288 tỷ đồng, cùng đi lùi khoảng 13% so với thực hiện năm trước.

Kế hoạch này được xây dựng trên dự báo VN- Index biến động trong khoảng 1,08 -1,38 điểm và thanh khoản thị trường bình quân đạt 18 - 28 ngàn tỷ đồng/phiên.

1654-ryng-viyt
Chiều ngày 08/04, Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (HOSE: VDS) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023, Công ty dự kiến dùng gần 241,5 tỷ đồng để trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 11,5%; trích quỹ khen thưởng phúc lợi và trích quỹ thiện nguyện với cùng tỷ lệ 0,75% tính trên lãi ròng năm 2023, tương đương 2,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐQT cũng sẽ trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024, gồm tỷ lệ cổ tức 10%, tương đương mức chi 243 tỷ đồng (tính trên vốn điều lệ ước tính cuối năm 2024 sau khi hoàn tất phương án phát hành tăng vốn, không bao gồm phát hành riêng lẻ, là 2.430 tỷ đồng).

Trình phương án tăng vốn điều lệ lên 3.240 tỷ đồng

Một trong những nội dung quan trọng khác sẽ trình ĐHĐCĐ là phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành tối đa 114 triệu cổ phiếu, với 2 đợt phát hành, tổng vốn tăng tính theo mệnh giá là 1.140 tỷ đồng.

Đợt 1, VDS sẽ phát hành 24,15 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, tỷ lệ 100:11.5 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 11,5 cp mới), quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu mới không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành này không bị hạn chế chuyển nhượng. Đồng thời, kế hoạch phát hành 8,85 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa cho cho người lao động (ESOP), tương ứng 4,21% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Nguồn vốn thực hiện trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023. Còn ở phương án phát hành ESOP, người lao động sẽ được mua với giá 10.000 đồng/cp. Nếu đợt 1 hoàn tất, vốn điều lệ Công ty sẽ tăng từ 2.100 tỷ đồng lên 2.430 tỷ đồng.

Đợt 2 được thực hiện sau khi đợt 1 đã hoàn tất, dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa 81 triệu cp. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là 810 tỷ đồng. Giá chào bán không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm gần nhất. Tổng số tiền thu được, VDS cân đối sử dụng cho các hoạt động giao dịch ký quỹ/ứng trước, tự doanh/bảo lãnh phát hành và tham gia hoạt động thị trường trái phiếu.

Sau 2 đợt phát hành, vốn điều lệ Công ty có thể tăng từ 2.100 tỷ đồng lên 3.240 tỷ đồng.

Một nội dung khác trình ĐHĐCĐ là việc phát hành và niêm yết chứng quyền có đảm bảo. Các nghiệp vụ được phép thực hiện bao gồm: Phát hành, chào bán, niêm yết chứng quyền; tạo lập thị trường; giao dịch, phòng ngừa rủi ro; môi giới và tư vấn đầu tư.

Song song đó, HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết các trái phiếu không chuyển đổi, trái phiếu không kèm chứng quyền phát hành ra công chúng trong giai đoạn 2024-2025 của VDS (nếu phát hành) sau khi kết thúc các đợt chào bán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Lợi nhuận quý I/2024 tăng gần 100% so với cùng kỳ

Đáng chú ý, tại ĐHĐCĐ Chủ tịch Nguyễn Miên Tuấn cũng tiết lộ về kết quả kinh doanh quý I/2024 khi doanh thu 283 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ năm. Lãi trước thuế là 138 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 110 tỷ đồng, tăng 97%.

Nhìn lại kết quả kinh doanh, lũy kế cả năm 2023, tổng doanh thu hoạt động của VDS đạt 752 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2022. Chi phí hoạt động giảm mạnh 71% giúp VDS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 409 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 327 tỷ đồng, tăng trưởng 232%.

Năm 2023, VDS lên kế hoạch với chỉ tiêu doanh thu 890 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 270,8 tỷ đồng. Như vậy, so với mục tiêu đề ra, công ty chứng khoán này đã vượt 51% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của VDS đạt 5.290 tỷ đồng, tăng 25% tỷ đồng so với đầu năm, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của Rồng Việt.

Về hoạt động tự doanh, trong quý IV/2023, công ty lãi bán các tài sản tài chính FVTPL 17,5 tỷ đồng, lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL 20,5 tỷ đồng. Như vậy, VDSC lỗ ròng mảng này 3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đó lỗ ròng đến 60,4 tỷ đồng.

Thời điểm cuối năm 2023, danh mục FVTPL có giá trị gốc 1.034 tỷ đồng, giá trị thị trường 1.061 tỷ đồng. Như vậy, công ty đang lãi danh mục FVTPL 27 tỷ đồng. Trong đó, danh mục các cổ phiếu của Rồng Việt gồm có DBC, ACB, CTG, VNM, KDC trong đó đang có lãi với DBC, ACB, VNM và ghi nhận lỗ với CTG và KDC gần 5 tỷ đồng.

Với sự linh hoạt và chủ động trong việc tận dụng các cơ hội của thị trường chứng khoán, hoạt động đầu tư của Rồng Việt mang lại kết quả kinh doanh ấn tượng đối với cả 03 mảng đầu tư cổ phiếu, đầu tư trái phiếu và hoạt động kinh doanh nguồn với mức lợi nhuận gộp cao đáng kể, đạt 270,2 tỷ đồng.

Chứng khoán Rồng Việt phát hành thành công lô trái phiếu 500 tỷ đồng

Chứng khoán Rồng Việt vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu VDSH2425001 với giá trị 500 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu không ...

Đầu tư chứng khoán tháng 4: Ưu tiên chiến lược phòng thủ

Chứng khoán Rồng Việt vừa có báo cáo cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán tháng 4 trong đó nhấn manh mùa công bố ...

Rồng Việt (VDS) lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế 360 tỉ, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 3.240 tỉ đồng

Ngày 8/4/2024, Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (HOSE: VDS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính ...

Tiểu Vy