Chứng khoán Bảo Minh (BMSC): Lợi nhuận 6 tháng vượt 190% kế hoạch năm, sắp phát hành 7 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Cập nhật: 09:43 | 18/07/2021 Theo dõi KTCK trên

CTCK Chứng khoán Bảo Minh (BMSC - Mã: BMS) đã công bố báo cáo tài chính quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021 ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng mạnh.

Lịch cổ tức tuần mới (19/7-23/7/2021): Mưa cổ tức từ hơn 30 doanh nghiệp, cao nhất 5.000 đồng/cp
Nhận định chứng khoán tuần từ 19-23/7/2021: Thị trường có thể đã tìm được vùng đáy ngắn hạn

Lãi lớn nhờ tự doanh

Tính riêng trong quý 2/2021, doanh thu hoạt động của BMSC đạt hơn 208 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ mảng tự doanh khi lãi từ các tài sản tài chính thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt gần 188,5 tỷ đồng, chiếm trên 90% tổng doanh thu đồng thời tăng trưởng 83% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, bộ phận tự doanh của BMSC đã thực hiện chốt lời gần 9,2 triệu cổ phiếu với tổng giá trị bán gần 166 tỷ đồng, lợi nhuận thu về ước tính hơn 40,9 tỷ đồng; cùng với đó, hơn 7,5 triệu trái phiếu mang về số lãi gần 13,9 tỷ đồng.

Chứng khoán Bảo Minh không công bố danh mục các cổ phiếu chuyển nhượng. Trong quý 2, BMS không ghi nhận doanh thu từ việc bán các tài sản tài chính.

Ngoài ra, khoản lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cũng tăng gần 107 lần so với quý 2/2020 lên gần 9,1 tỷ đồng. Còn lại là doanh thu từ mảng tư vấn tài chính hơn 6,9 tỷ đồng, từ mảng môi giới hơn 2,2 tỷ đồng.

Về chi phí, công ty đã cắt giảm mạnh các khoản mục, tổng chi phí hoạt động trong quý 2 giảm 52% xuống mức 44,2 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc giảm mạnh chi phí hoa hồng môi giới xấp xỉ 85% xuống chỉ còn gần 11,2 tỷ đồng.

Kết quả, quý 2/2021, Chứng khoán Bảo Minh lãi ròng hơn 127,6 tỷ đồng, gấp hơn 67 lần khoản lãi cùng kỳ năm 2020.

2615-bms

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, BMSC ghi nhận tổng doanh thu 319,4 tỷ đồng, tăng trưởng 92% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế của công ty nửa đầu năm đạt 175,5 tỷ đồng. Khấu trừ thuế TNDN, công ty báo lãi nửa đầu năm 2021 đạt 140,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gần 36 tỷ đồng.

Năm 2021, công ty lên kế hoạch doanh thu đạt 216,3 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 60,3 tỷ đồng, tương ứng lần lượt giảm 50,3% và 3,8% so với thực hiện năm trước.

Như vậy, 6 tháng đầu năm 2021, BMSC đã vượt gần 48% kế hoạch doanh thu và hoàn thành đến hơn 291% mục tiêu lãi trước thuế cả năm.

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 và 2019

Ngày 30/7 tới đây Chứng khoán Bảo Minh sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 và 2019 tổng tỷ lệ 14% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 14 cổ phiếu mới). Trong đó, trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 5% và trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 9%.

Với 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, BMSC sẽ phát hành 7 triệu cổ phiếu trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá 70 tỷ đồng.

Nhìn lại năm 2019, Chứng khoán Bảo Minh báo lãi sau thuế 53,3 tỷ đồng còn năm 2018 lãi sau thuế 31,6 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2019 Chứng khoán Bảo Minh còn 71,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Còn năm 2020 Chứng khoán Bảo Minh lãi sau thuế hơn 46 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu BMS đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần (16/7) ở mức 13.000 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 160% so với thời điểm đầu năm.

2929-byo-minh
Diễn biến giá cổ phiếu BMS từ đầu năm tới nay.

Thu Thủy