• gia thep hom nay 46 tang phi ma
  KTCKVN - Cập nhật vào lúc 9h15 sáng nay (giờ Việt Nam), giá thép thanh giao tháng 10 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 27 nhân dân tệ lên 3.667 nhân dân tệ/tấn.
 • gia thep hom nay 36 tiep da tang
  KTCKVN - Cập nhật lúc 11h sáng nay (giờ Việt Nam), giá thép thanh giao tháng 10 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 26 nhân dân tệ lên 3.634 nhân dân tệ/tấn.
 • gia thep hom nay 26 tiep da tang
  KTCKVN - Cập nhật vào lúc 13h chiều nay (giờ Việt Nam), giá thép thanh giao tháng 10 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 13 nhân dân tệ lên 3.593 nhân dân tệ/tấn.
 • gia thep hom nay 16 tang phi ma
  KTCKVN - Cập nhật lúc 13h sáng nay (giờ Việt Nam), giá thép thanh giao tháng 10 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng mạnh 61 nhân dân tệ lên 3.594 nhân dân tệ/tấn.
 • gia thep hom nay 295 on dinh gia
  KTCKVN - Cập nhật lúc 11h30 sáng nay (giờ Việt Nam), giá thép thanh giao tháng 10 trên Sàn giao dịch Thượng Hải ổn định ở mức 3.489 nhân dân tệ/tấn.
 • gia thep hom nay 285 tiep da giam
  KTCKVN - Cập nhật lúc 13h00 (giờ Việt Nam), giá thép thanh giao tháng 10 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 0,4% xuống mức 3.489 nhân dân tệ/tấn.
 • gia thep hom nay 275 giam nhe
  KTCKVN - Cập nhật lúc 9h40 (giờ Việt Nam), giá thép thanh giao tháng 10 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 13 nhân dân tệ xuống 3.489 nhân dân tệ/tấn.
 • gia thep hom nay 265 quay dau tang
  KTCKVN - Cập nhật lúc 9h30 sáng nay (giờ Việt Nam), giá thép thanh giao tháng 10 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 4 nhân dân tệ lên 3.514 nhân dân tệ/tấn.
 • gia thep hom nay 255 dau tuan lao doc
  KTCKVN - Cập nhật lúc 9h15 (giờ Việt Nam), giá thép thanh giao tháng 10 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm mạnh 51 nhân dân tệ xuống 3.496 nhân dân tệ/tấn.
 • gia thep hom nay 225 quay dau tang
  KTCKVN - Cập nhật lúc 8h15 sáng nay (giờ Việt Nam), giá thép thanh giao tháng 10 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 8 nhân dân tệ lên 3.556 nhân dân tệ/tấn.
    Trước         Sau