Chủ đầu tư có được phép phê duyệt kế hoạch đấu thầu điều chỉnh của gói thầu hay không?

Cập nhật: 16:14 | 17/07/2019 Theo dõi KTCK trên

TBCKVN - Độc giả hỏi: Gói thầu thiết bị được phê duyệt là 1 tỷ nhưng sau 3 năm thi công, gói thiết bị có thay đổi, chủ đầu tư muốn điều chỉnh tăng giá trị dự toán gói thầu thiết bị lên 3,5 tỷ (do sử dụng thiết bị mới và bố trí thêm khối lượng thiết bị), phần phát sinh tăng trích từ dự phòng phí của Tổng dự toán. Vậy theo Điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu thì chủ đầu tư có được phép phê duyệt Dự toán giá gói thầu lên 3,5 tỷ hay không?

chu dau tu co duoc phep phe duyet ke hoach dau thau dieu chinh cua goi thau hay khong

Có cần thẩm định và phê duyệt lại khi thay thế giá gói thầu không?

chu dau tu co duoc phep phe duyet ke hoach dau thau dieu chinh cua goi thau hay khong

Yêu cầu đối với các thành viên của hội đồng đấu thầu là gì?

chu dau tu co duoc phep phe duyet ke hoach dau thau dieu chinh cua goi thau hay khong

Gói thầu giá trị bao nhiêu thì được chỉ định thầu rút gọn

chu dau tu co duoc phep phe duyet ke hoach dau thau dieu chinh cua goi thau hay khong
Ảnh minh họa

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Căn cứ vào Nghị định 63/2014/NĐ-CP

2. Nội dung phân tích:

Trong trường hợp này, Điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 117: Xử lý tình huống trong đấu thầu

1. Trường hợp có lý do cần điều chỉnh giá gói thầu hoặc nội dung gói thầu, phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo các quy định của pháp luật trước thời điểm mở thầu, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 8 Điều này.

2. Trường hợp dự toán được phê duyệt của gói thầu cao hơn hoặc thấp hơn giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì dự toán đó sẽ thay thế giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo nguyên tắc sau đây:

a) Trường hợp dự toán được duyệt cao hơn giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng bảo đảm giá trị cao hơn đó không làm vượt tổng mức đầu tư của dự án, dự toán mua sắm được duyệt thì không phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trường hợp giá trị cao hơn đó làm vượt tổng mức đầu tư của dự án, dự toán mua sắm được duyệt thì phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu; nếu hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt không còn phù hợp thì phải điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu;

b) Trường hợp dự toán được duyệt thấp hơn giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà không làm thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì không phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu; trường hợp cần điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp với giá trị mới của gói thầu theo dự toán được duyệt thì phải tiến hành điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Trường hợp của bạn, Chủ đầu tư muốn điều chỉnh tăng Giá trị dự toán gói thầu thiết bị lên 3,5 tỷ tức là dự toán được duyệt cao hơn giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trong khi đó, tổng mức đầu tư là 1 tỷ nên giá trị dự toán gói thầu tăng lên đã làm vượt tổng mức đầu tư của dự án, dự toán mua sắm được duyệt. Do đó, chủ đầu tư phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu; nếu hình thức lựa chọn nhà thầu đã duyệt không còn phù hợp thì phải lựa chọn hình thức lựa chọn nhà thầu.

Như vậy, trong trường hợp này, chủ đầu tư được phép phê duyệt dự toán giá gói thầu lên 3,5 tỷ khi chủ đầu tư đã điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Minh Phương

Tin cũ hơn
Xem thêm