Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Cập nhật: 10:46 | 22/09/2022 Theo dõi KTCK trên

Ngày 12/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 63/2022/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

Nghị định 63/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ

Theo đó, Nghị định số 63/2022/NĐ-CP quy định Bộ Nội vụ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về cán bộ, công chức, viên chức và công vụ như sau:

a) Thống nhất quản lý về mã số ngạch công chức, mã số chức danh nghề nghiệp viên chức; quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nội vụ;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc xác định cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm trong cơ quan nhà nước;

c) Thẩm định về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục và hồ sơ nhân sự đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định, phê chuẩn theo quy định của pháp luật;

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, bố trí, sử dụng công chức, viên chức theo vị trí việc làm, bổ nhiệm ngạch, chức danh nghề nghiệp, tổ chức thi hoặc xét nâng ngạch công chức, thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức và các nội dung quản lý khác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của Chính phủ về quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ, tỷ lệ nữ để bổ nhiệm các chức danh trong các cơ quan nhà nước; thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về công tác cán bộ nữ;

e) Xây dựng, hướng dẫn và quản lý dữ liệu quốc gia về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm cả cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố); hướng dẫn việc lập, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; thẻ công chức, viên chức.

Nghị định số 63/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2022.

Xem chi tiết Nghị định 63/2022/NĐ-CP Tại đây.

Nghị định 16 sẽ tăng mức xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chánh Thanh tra Bộ - cho biết để đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa vi phạm, Nghị định số ...

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng trở lại, Bộ Tài chính đề xuất sớm sửa đổi Nghị định 153

Việc sớm hoàn thiện và phê duyệt dự thảo sửa đổi Nghị định 153 quy định về việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh ...

Nghị định 153 sửa đổi, thị trường trái phiếu có thể phát triển bền vững và an toàn hơn

Chuyên gia cho rằng, Nghị định 153 giúp cho thị trường trái phiếu không xảy ra tình trạng tràn lan do trước đây các doanh ...

Diệp Quỳnh (t/h)