Chậm nộp báo cáo tài chính soát xét, cổ phiếu CKG vào diện cảnh báo từ 27/9

Cập nhật: 14:55 | 25/09/2023 Theo dõi KTCK trên

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) quyết định đưa cổ phiếu CKG của Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group) vào diện cảnh báo từ 27/9/2023 do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét.

Cụ thể, CKG chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2023 đã được soát xét quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo theo Điều 37 quy chế niêm yết vào giao dịch chứng khoán.

Chậm nộp báo cáo tài chính soát xét, cổ phiếu CKG vào diện cảnh báo từ 27/9
Cổ phiếu CKG vào diện cảnh báo từ 27/9/2023 do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét.

Mới đây, HOSE đưa cổ phiếu CKG vào danh sách chứng khoán không đủ điều giao dịch ký quỹ với cùng lý do công bố chậm BCTC bán niên 2023 đã soát xét quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. Trước khi bị HOSE đưa vào danh sách trên, ngày 6/9, CKG mới lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán để soát xét BCTC bán niên và kiểm toán năm 2023. Danh sách này gồm có 30 đơn vị kiểm toán.

Theo BCTC tự lập của công ty đã được công bố, doanh thu lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 là gần 624 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng năm ngoái. Trong đó, chi phí tài chính và chi phí bán hàng tăng cao trong kỳ, lần lượt tăng 31% và 19% so với cùng kỳ. Vậy nên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 84 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ.

CKG đã có giải trình về việc chi phí tăng cao. Cụ thể, do ảnh hưởng của thị trường tín dụng, lãi suất liên tục tăng nên việc bán nhà bị chậm lại, Công ty đã thực hiện các chương trình khuyến mãi lớn nhằm thu hút khách hàng đẩy nhanh việc bán nhà các dự án của Công ty đã đủ điều kiện.

Trong một diễn biến khác, ngày 11/9, HĐQT có nghị quyết về việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trong đó, thống nhất phương án sử dụng vốn và danh sách nhà đầu tư chứng khoán đã được cập nhật cho phù hợp với tình hình thực tế. Thống nhất giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan. Đồng thời, có trách nhiệm báo cáo ĐHCĐ kết quả thực hiện tại kỳ họp gần nhất.

Trước đó, ngày 5/6/2023, HĐQT CKG có nghị quyết về việc tạm dừng triển khai phương án chào bán hơn 12,4 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khóa chuyên nghiệp theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2021 và 2022. Lý do được nêu ra là HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh chính cho phù hợp với tình hình thực tế phát triển của Công ty năm 2023-2024.

HĐQT giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc tạm dừng triển khai phương án này. Đồng thời, báo cáo và xin ý kiến cổ đông về việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại ĐHCĐ thường niên 2023.

Theo phương án này, CKG sẽ chào bán riêng lẻ với giá phát hành 15.000 đồng/cp, để huy động hơn 201 tỷ đồng từ 27 nhà đầu tư. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày phát hành. Số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng 97,3 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ phải trả cho các đơn vị thi công; 96,8 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ vay đến hạn; và còn lại 6,9 tỷ đồng thanh toán tiền mua vật liệu, tiền lương, tiền công cán bộ nhân viên.

Trong ĐHCĐ 2023 lần 2 diễn ra cuối tháng 7, kết quả Đại hội không thông qua bất cứ tờ trình nào. Trong đó, có tờ trình hủy phương án chào bán 13.400.219 cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với lý do phương án phát hành kéo dài quá 2 năm vẫn chưa thực hiện và việc phát hành này không còn phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2023-2025. Đồng thời, HĐQT CKG có tờ trình phương án huy động vốn mới từ cổ đông hiện hữu thay cho phát hành riêng lẻ, tỷ lệ chào bán 50%, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 12.500 đồng/cp.

Vừa "quay xe" chưa lâu, CIC Group (CKG) lại lên kế hoạch chào bán 13,4 triệu cổ phiếu

HĐQT Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group, mã chứng khoán: CKG) vừa thông qua phương án ...

CIC Group (CKG): 'Bơm' vốn cho chủ Dự án Khu biệt thự Bãi Vòng quy mô 34ha tại Phú Quốc

Song hành cùng các hoạt động thúc tiến xây dựng dự án lớn, CIC Group đã công bố kế hoạch chào bán riêng lẻ 13,4 ...

CIC Group (CKG) gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2023

Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang (CIC Group, HOSE: CKG) vừa thông qua việc gia hạn thời ...

Quỳnh Nga