Chậm nộp báo cáo tài chính: HNX cảnh báo nhiều doanh nghiệp

Cập nhật: 10:04 | 20/05/2019

TBCKVN - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, tính đến ngày 25/04, đã có 352/370 doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

cham nop bao cao tai chinh hnx canh bao nhieu doanh nghiep Phú Tài (PTB) báo lãi gần 87 tỷ đồng trong quý 1, tăng 15% so với cùng kỳ
cham nop bao cao tai chinh hnx canh bao nhieu doanh nghiep Sau giai đoạn gánh lỗ từ Tiki và Zalo, VNG báo lãi quý I
cham nop bao cao tai chinh hnx canh bao nhieu doanh nghiep 85,7% doanh nghiệp báo lãi quý 3 trên HNX

Các trường hợp chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm quá 5 ngày làm việc, Sở đã đưa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ; HNX cũng đưa vào diện bị cảnh báo đối với những doanh nghiệp chậm công bố quá 15 ngày.

Theo kết quả báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, có 313 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh có lãi với tổng giá trị lãi đạt hơn 21.167 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, so sánh số liệu tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trước và sau khi được kiểm toán, có 60 doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế chênh lệch trên 10% so với lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính 2018 có kiểm toán, 29 doanh nghiệp niêm yết có tỷ lệ chênh lệch trên 50%. Cùng với đó, 8 doanh nghiệp ghi nhận lỗ (trong báo cáo tài chính tự lập là báo lãi). Theo giải trình của các doanh nghiệp này, nguyên nhân chênh lệch là do điều chỉnh tăng chi phí dự phòng giảm giá hàng tồn kho, hoàn nhập trích lập dự phòng hàng tồn kho, điều chỉnh trích bổ sung dự phòng, hạch toán thiếu chi phí...

Quân Vương