CEO Kusto giữ vị trí Trưởng Tiểu ban Chiến lược Coteccons

Cập nhật: 15:20 | 25/09/2020 Theo dõi KTCK trên

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Xây dựng Coteccons (Mã: CTD) vừa thông qua việc bổ nhiệm Trưởng Tiểu ban Chiến lược của Coteccons.

Vietjet bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Thường trực

PV OIL bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc

1824-nhan-sy-1
Ông Nguyễn Bá Dương (bên trái) và ông Bolat Duisenov - Tổng giám đốc Kusto Việt Nam (bên phải) tại ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Theo đó, Ông Bolat Duisenov - thành viên HĐQT (từ ngày 30/6) kiêm người đại diện pháp luật sẽ làm Trưởng Tiểu ban Chiến lược của Coteccons.

Ông Bolat là CEO của Kusto Việt Nam, bên cạnh đó cũng là thành viên HĐQT của CTCP Gemadept (Mã: GMD).

Tiểu ban Chiến lược được Coteccons thành lập nhằm hỗ trợ HĐQT nghiên cứu và đề xuất kế hoạch phát triển của công ty bao gồm nhưng không giới hạn trong việc nghiên cứu các dự án mới; định hướng phát triển công ty, mở rộng hoặc thu hẹp các ngành kinh doanh và duy trì mối quan hệ với các khách hàng, cơ quan ban ngành chức năng... tạo định hướng phát triển chiến lược lâu dài cho công ty.

Đồng thời, Tiểu ban Chiến lược cũng giám sát hoạt động có liên quan đến định hướng phát triển chiến lược toàn công ty bao gồm cả các công ty thành viên, các khối, phòng, ban và quản lí các rủi ro trong quá trình hoạch định chiến lược.

Theo báo cáo thường niên năm 2019 thì Tiểu ban Chiến lược trước đó do ông Nguyễn Bá Dương - Chủ tịch HĐQT làm Trưởng Tiểu ban cùng hai thành viên là Tan Chin Tiong - Thành viên HĐQT độc lập và ông Yerkin Tatishev - Thành viên HĐQT.

Mới đây, HĐQT Coteccons cũng vừa thông qua việc từ nhiệm của các thành viên Ban thư ký HĐQT vì lý do cá nhân. Bao gồm, ông Vũ Duy Lam, Trưởng ban và 2 Thành viên là ông Vũ Kiên Hoà Nhân và ông Trần Quý Việt Tuấn. Công ty thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Vũ là Thư ký HĐQT thay thế.

Cùng với đó, Coteccons cũng thông qua đơn từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng của bà Vũ Thị Hồng Hạnh vì lý do cá nhân, có hiệu lực từ ngày 14/9/2020, thay thế HĐQT thống nhất bổ nhiệm bà Cao Thị Mai Lê đảm nhận vị trí trên.

Thu Thủy